เรียนภาษามาลากาซี

เรียนภาษามาลากาซีทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษามาลากาซีด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษามาลากาซี

มาลากาซี (Fiteny Malagasy) เป็นภาษาประจำชาติของมาดากัสการ์ เป็นภาษาที่อยู่ไกลที่สุดทางทิศตะวันตกของกลุ่มภาษามาลาโย-โพลีนีเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่แพร่กระจายไปถึงฮาวาย และรวมไปถึงภาษา เช่น มาเลย์, ตากาล็อกและเมารีอึกด้วย เนื่องจากสถานภาพทางภูมิศาสตร์, คำศัพท์และเสียงต่างๆ จึงได้รับอิทธิพลจากภาษาสวาฮิลี ตลอดจนภาษาอาหรับ, อังกฤษและฝรั่งเศส ในมาดากัสการ์ ภาษามาลากาซีเป็นภาษาราชการร่วมกับฝรั่งเศส และชาวมาดากัสการ์ส่วนใหญ่ใช้ได้ทั้งสองภาษา ภาษามาลากาซียังใช้พูดกันบนเกาะคอโมโรสและเกาะรียูเนียนอีกด้วย

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

มาดากัสการ์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

25,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ออสโตรนีเซียน

มาลาโย-โพลีนีเชียน

บาริโต้ตะวันออก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — มาลากาซี

  • เมื่อเดินทางไปที่มาดากัสการ์ สิ่งสำคัญคือ ต้องเคารพ 'fady' หรือข้อห้ามดั้งเดิม ซึ่งมีแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ห้ามชี้ไปที่หลุมศพ และห้ามทำงานในบางวันของสัปดาห์
  • คำทางการสำหรับ 'you' (คุณ) คือ 'tompoko' ซึ่งความหมายตรงตัวคือ 'my master / mistress' (นาย / นายหญิงของฉัน)
  • แม้จะมีการใช้พูดกันอยู่บนเกาะนอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก แต่จริงๆแล้ว ภาษามาลากาซีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับภาษามาเลย์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์และภาษาโพลินีเซียอื่นๆ

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย