เรียนภาษามาลากาซี

เรียนภาษามาลากาซีทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษามาลากาซีด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษามาลากาซี

มาลากาซี (Fiteny Malagasy) เป็นภาษาประจำชาติของมาดากัสการ์ เป็นภาษาที่อยู่ไกลที่สุดทางทิศตะวันตกของกลุ่มภาษามาลาโย-โพลีนีเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่แพร่กระจายไปถึงฮาวาย และรวมไปถึงภาษา เช่น มาเลย์, ตากาล็อกและเมารีอึกด้วย เนื่องจากสถานภาพทางภูมิศาสตร์, คำศัพท์และเสียงต่างๆ จึงได้รับอิทธิพลจากภาษาสวาฮิลี ตลอดจนภาษาอาหรับ, อังกฤษและฝรั่งเศส ในมาดากัสการ์ ภาษามาลากาซีเป็นภาษาราชการร่วมกับฝรั่งเศส และชาวมาดากัสการ์ส่วนใหญ่ใช้ได้ทั้งสองภาษา ภาษามาลากาซียังใช้พูดกันบนเกาะคอโมโรสและเกาะรียูเนียนอีกด้วย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

มาดากัสการ์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

25,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ออสโตรนีเซียน

มาลาโย-โพลีนีเชียน

บาริโต้ตะวันออก

เรื่องสนุกของภาษา — มาลากาซี

  • เมื่อเดินทางไปที่มาดากัสการ์ สิ่งสำคัญคือ ต้องเคารพ 'fady' หรือข้อห้ามดั้งเดิม ซึ่งมีแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ห้ามชี้ไปที่หลุมศพ และห้ามทำงานในบางวันของสัปดาห์
  • คำทางการสำหรับ 'you' (คุณ) คือ 'tompoko' ซึ่งความหมายตรงตัวคือ 'my master / mistress' (นาย / นายหญิงของฉัน)
  • แม้จะมีการใช้พูดกันอยู่บนเกาะนอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก แต่จริงๆแล้ว ภาษามาลากาซีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับภาษามาเลย์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์และภาษาโพลินีเซียอื่นๆ

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย