เรียนภาษาทมิฬ

เรียนภาษาทมิฬทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาทมิฬด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาทมิฬ

ภาษาทมิฬ รวมไปถึงภาษาสิงหล เป็นภาษาราชการของประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นภาษาพูดในรัฐทมิฬนาฑู และดินแดนสหภาพปุทุจเจรีในประเทศอินเดีย และถูกใช้เป็นภาษาพูดในรัฐอื่นๆเช่นกัน รวมถึงในประเทศสิงคโปร์อีกด้วย ราวๆ 60 ล้านคนที่ใช้ภาษาทมิฬนั้นอาศัยอยู่ในประเทศอินเดีย ภาษาทมิฬเป็นภาษาในตระกูลดราวิเดียน ภาษาอื่นๆในตระกูลนี้ ได้แก่ ภาษาเตลูกู ภาษากันนาดา และภาษามาลายาลัม ผู้พูดภาษาทมิฬสมัยใหม่สามารถเข้าใจภาษาทมิฬดั้งเดิมได้ดี เพราะคำศัพท์ส่วนใหญ่มีรากมาจากภาษาทมิฬดั้งเดิม และได้รับอิทธิพลด้านคำศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆในตระกูลดราวิเดียนอีกด้วย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อินเดีย

ศรีลังกา

สิงคโปร์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

70,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ดราวิเดียน

ดราวิเดียนใต้

ทมิฬ-กันนาดา

ทมิฬ-โกทาคุ

ทมิฬ-มาลายาลัม

เรื่องสนุกของภาษา — ทมิฬ

  • คำศัพท์ในภาษาทมิฬมักมีขอบเขตความหมายที่กว้างกว่าภาษาไทย: kannaadi கண்ணாடி แปลว่า 'แก้ว', 'กระจก' และ 'แว่นตา'
  • คำว่า 'mango' (มะม่วง) มาจากภาษาทมิฬนี่เอง
  • มีคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันอยู่มากมายระหว่างภาษาทมิฬกับภาษาฮินดี - เช่น naayi แปลว่า 'ช่างตัดผม' หรือ 'ช่างทำผม' ในภาษาฮินดี แต่กลายเป็น 'สุนัข' ในภาษามิฬ!

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย