เรียนภาษาทมิฬ

เรียนภาษาทมิฬทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาทมิฬด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาทมิฬ

ภาษาทมิฬ รวมไปถึงภาษาสิงหล เป็นภาษาราชการของประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นภาษาพูดในรัฐทมิฬนาฑู และดินแดนสหภาพปุทุจเจรีในประเทศอินเดีย และถูกใช้เป็นภาษาพูดในรัฐอื่นๆเช่นกัน รวมถึงในประเทศสิงคโปร์อีกด้วย ราวๆ 60 ล้านคนที่ใช้ภาษาทมิฬนั้นอาศัยอยู่ในประเทศอินเดีย ภาษาทมิฬเป็นภาษาในตระกูลดราวิเดียน ภาษาอื่นๆในตระกูลนี้ ได้แก่ ภาษาเตลูกู ภาษากันนาดา และภาษามาลายาลัม ผู้พูดภาษาทมิฬสมัยใหม่สามารถเข้าใจภาษาทมิฬดั้งเดิมได้ดี เพราะคำศัพท์ส่วนใหญ่มีรากมาจากภาษาทมิฬดั้งเดิม และได้รับอิทธิพลด้านคำศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆในตระกูลดราวิเดียนอีกด้วย

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อินเดีย

ศรีลังกา

สิงคโปร์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

70,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ดราวิเดียน

ดราวิเดียนใต้

ทมิฬ-กันนาดา

ทมิฬ-โกทาคุ

ทมิฬ-มาลายาลัม

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — ทมิฬ

  • คำศัพท์ในภาษาทมิฬมักมีขอบเขตความหมายที่กว้างกว่าภาษาไทย: kannaadi கண்ணாடி แปลว่า 'แก้ว', 'กระจก' และ 'แว่นตา'
  • คำว่า 'mango' (มะม่วง) มาจากภาษาทมิฬนี่เอง
  • มีคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันอยู่มากมายระหว่างภาษาทมิฬกับภาษาฮินดี - เช่น naayi แปลว่า 'ช่างตัดผม' หรือ 'ช่างทำผม' ในภาษาฮินดี แต่กลายเป็น 'สุนัข' ในภาษามิฬ!

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย