เรียนภาษาติกริญญา

เรียนภาษาติกริญญาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาติกริญญาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาติกริญญา

ภาษาติกริญญา หรือที่สะกดว่า Tigrigna ในเอธิโอเปียเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานอย่างเป็นทางการ และในเอริเทรียใช้เป็นภาษาประจำชาติ นอกจากนี้ยังมีประชากรที่พูดภาษาติกริญญาอีกไม่น้อย ในอิสราเอล, ซูดาน, ซาอุดีอาระเบียและประเทศอื่นๆ ภาษาติกริญญามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาษาอัมฮาราที่ใช้พูดกันในเอธิโอเปีย และภาษาติเกรที่พูดในเอริเทรียม และมีความเกี่ยวข้องกับภาษาเซมิติกอื่นๆ อย่างห่างๆ เช่น ภาษาอาหรับและภาษาฮิบรู ภาษาติกริญญาเขียนด้วยอักษร Ge’ez ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์แทนทั้งพยัญชนะและสระ 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เอธิโอเปีย

เอริเทรีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

9,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

แอโฟรเอชีแอติก

เซมิติก

เอธิโอปิก

เรื่องสนุกของภาษา — ติกริญญา

  • ภาษานี้ยืมคำจำนวนมากจากภาษาอื่นๆ รวมไปถึง 'pasta' และ ''makina' - ที่แปลว่า รถยนต์ - จากภาษาอิตาลี และ 'komputer'' กับ 'radio' จากภาษาอังกฤษ
  • การออกเสียงภาษาติกริญญานั้นตรงไปตรงมามาก ขนาดผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า 'คุณเขียนแบบที่คุณอ่าน และคุณอ่านแบบที่คุณเขียน'
  • เครื่องหมายวรรคตอนอาจดูไม่คุ้นเคย - เครื่องหมายจบประโยคคือ ። และเครื่องหมายลูกน้ำคือ ፣

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย