Luqanda dili öyrənin

Real həyatdakı situasiyalar əsasında onlayn olaraq luqanda dili öyrənin və əminliklə danışın. “uTalk”la elə indi başlayın!


luqanda dili haqqında

Luqanda və ya qanda dilində ən çox danışanlar Uqandanın Buqanda bölgəsində yaşayırlar. Ölkənin başqa yerlərində ikinci bir dil olaraq danışılır və əslində, Uqandadakı 40 dilin ən geniş yayılmışıdır. Luqanda dili Uqandanın Busoqa bölgəsində danışılan lusoqa dili ilə qarşılıqlı anlaşılır və bir çox xüsusiyyətləri ilə bantu ailəsindəki kinyaruanda və linqala kimi digər dillərlə ortaqdır. Bantu dillərinin ən diqqətəlayiq xüsusiyyətlərindən biri isimlərin insan, bitki, mücərrəd, heyvan və s. kimi qruplara bölünməsidir.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Harada danışılır?

Uqanda

People Talking

Danışanların sayı

4.000.000

Family Tree

Dil ailəsi

Niger-Konqo

Atlantik-Konqo

Benue-Konqo

Bantu

Maraqlı faktlar — Luqanda dili

  • Luqanda dilində "Wasuze otya?" (sabahın xeyir) və "Osiibye otya?" (günortan xeyir) ifadələri hərfi olaraq "Gecəni necə keçirdin?" və "Səhəri necə keçirdin?" kimi tərcümə olunur.
  • Uqandanın paytaxtı Kampalanın adı "impala təpələri" kimi tərcümə olunur.
  • İngilis sistemindəki kimi, luqanda dilində də gün gecəyarıdan deyil, günün çıxmasından başlayır. Məsələn, ingilislərin səhər saat 7-si luqanda dilində danışanlar üçün saat 1-dir, çünki bu, onların gününün ilk saatıdır. Saat 08:00 da luqanda dili üçün saat 02:00-dır.

30 milyondan çox insan "uTalk" tətbiqinin köməyi ilə yeni dildə danışmağa başlayıb

Treasure

Gündəlik hadisələri əhatə edən 60-dan çox mövzunun özündə cəmləşdirdiyi 2500-dən çox söz və ifadə

Native Speakers

Danışığınızı inkişaf etdiyin və tələffüzünüzü dil daşıyıcıları ilə müqayisə edin

Games

Oyunla öyrənmək əyləncəli və faydalıdır