Naučte se darí

Učte se darí online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte afghánskou perštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O darí

Darí je označení pro perštinu, kterou se hovoří v Afghánistánu, kde je také úředním jazykem společně s paštštinou a rodným jazykem přibližně poloviny populace. Je linguou francou pro mluvčí 40 dalších jazyků, kterými se v zemi mluví. Darí mí také zhruba milion mluvčích v Pákistánu a 15 000 v Íránu. Slovní zásoba je převážně perská a obsahuje také slova převzatá z arabštiny a v poslední době také z angličtiny. Ačkoli se v Afghánistánu jazyk oficiálně nazývá darí, v západním světě je také někdy označován jako afghánská perština.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Afghánistán

Pákistán

People Talking

Počet mluvčích

13 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Indoevropská

Indoíránská

Íránská

Zajímavosti — Darí

  • Přísloví v jazyce darí praví: „rychlý osel je lepší než pomalý kůň“, což znamená „nevybírejte, co nejlépe vypadá, ale co nejlépe funguje“.
  • Tam, kde bychom řekli „neukusuj si příliš velké sousto“, použije se v darí fráze „nemůžeš držet dva melouny v jedné ruce“!
  • Darí a farsí, perština používaná v Íránu, jsou vzájemně srozumitelné, ale zatímco darí používá hlásku „w“, ve farsí ji nahrazuje „v“.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní