Dari öyrənin

Real həyatdakı situasiyalar əsasında onlayn olaraq dari öyrənin və əminliklə danışın. “uTalk”la elə indi başlayın!


dari haqqında

Dəri Əfqanıstanda danışılan fars dilinin bir növüdür. Burada puştu dili ilə birlikdə rəsmi dildir və əhalinin təxminən yarısının ana dilidir. 40 dildə danışılan bir ölkədə əhalinin ortaq dilidir. Dərinin Pakistanda bir milyona yaxın, İranda 15.000 daşıyıcısı var. Söz ehtiyatı, əsasən, fars dilindədir, sözlər ərəb dilindən və son zamanlarda ingilis dilindən götürülmüşdür. Əfqanıstanda dilin rəsmi adı dəri olsa da, Qərbdə bəzən əfqan farscası kimi də adlandırılır.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Harada danışılır?

Əfqanıstan

Pakistan

People Talking

Danışanların sayı

13.000.000

Family Tree

Dil ailəsi

Hind-Avropa

Hind-İran

İran

Maraqlı faktlar — Dari

  • Dari dilində bir atalar sözündə deyilir ki, itiqaçan uzunqulaq yavaş atdan yaxşıdır. Yəni daha yaxşı görünəni deyil, yaxşı işləyəni seçmək lazımdır.
  • Dari dilində bacardığınızdan böyük işə qatlaşmamağı bildirən "Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz" məsəli var.
  • Dari dili fars dili ilə qarşılıqlı anlaşılandır, amma dari dilindəki [w] səsi yerinə fars dilində [v] səsi işlənir.

30 milyondan çox insan "uTalk" tətbiqinin köməyi ilə yeni dildə danışmağa başlayıb

Treasure

Gündəlik hadisələri əhatə edən 60-dan çox mövzunun özündə cəmləşdirdiyi 2500-dən çox söz və ifadə

Native Speakers

Danışığınızı inkişaf etdiyin və tələffüzünüzü dil daşıyıcıları ilə müqayisə edin

Games

Oyunla öyrənmək əyləncəli və faydalıdır