Naučte se norsky

Učte se norsky online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte norštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O norsky

Norština se vyvinula ze staré severštiny a je vzájemně srozumitelná s dánštinou a švédštinou. Podobné rysy pak má také s islandštinou a faerštinou. Existují dva oficiální standardy psané norštiny – nynorsk a bokmål. Obě se částečně liší ve slovní zásobě, pravopisu i gramatice. Výrazná většina populace používá bokmål a stejně je tomu i v aplikaci uTalk. Neexistuje však žádná standardizovaná mluvená norština, takže lidé při formálních i neformálních příležitostech hovoří svými vlastními dialekty, kterých je v Norsku spousta.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Norsko

People Talking

Počet mluvčích

5 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Indoevropská

Germánská

Severogermánská

Zajímavosti — Norština

  • Slovo „pålegg“ lze použít k označení čehokoli, co lze dát na krajíc chleba.
  • Čeština z norštiny přejala slovo „fjord“.
  • Pokud si Norové myslí, že je něco naprosto šílené, řeknou, že je to „úplný Texas“ – helt texas – protože ve filmových westernech je Texas chaotickým místem, kde panuje bezpráví.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní