Lær bretonsk

Lær bretonsk på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk bretonsk med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om bretonsk

Bretonsk (Brezhoneg) er det eneste av de keltiske språkene som fremdeles er i bruk på fastlandet i Europa. Det er hovedsakelig i bruk i Bretagne som ligger nordvest i Frankrike. Språket er nært beslektet med kornisk og walisisk, men er også fjernt beslektet med irsk, skotsk gælisk og mansk. UNESCO har kategorisert språket som svært truet. Dette er fordi antallet morsmålstalere har sunket med mer enn 80% siden starten på 1900-tallet og frem til tidlig på 2000-tallet. Det har blitt satt i gang flere tiltak for å gjenopplive språket i Bretagne, ved hjelp av skoler med bretonsk som undervisningsspråk, bretonsk kringkasting og bruken av bretonske skilt.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Bretagne

People Talking

Antall talere

207 000

Family Tree

Språkfamilie

Indoeuropeiske

Keltisk

Brytonisk

Morsomme fakta — Bretonsk

  • The bretonske ordet for soloppgang kan oversettes som ‘dagens eksplosjon’.
  • Det tidligste eksemplet på en fransk ordbok var 1400-tallets Catholicon, i denne ordboken var bretonske, franske og latinske ord inkludert.
  • På bretonsk er tallet 18 ‘triwec’h’, som direkte oversatt betyr ‘tre seksere’. Ordet er sammensatt av det bretonske ordet for tre ‘tri’ og ordet for seks ‘c’hwech’h’.
  • På bretonsk bruker man ordet ‘glas’ for å beskrive fargene til trær, gress og andre grønnfarger man finner i naturen. 
  • Det bretonske ordet ‘huñvre’, som betyr ‘drøm’ kan oversettes til ‘magisk søvn’, og er satt sammen av ordene ‘hun’, som betyr søvn og ‘bre’ som betyr magi.

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt