Lär dig khmer

Lär dig khmer online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala khmer med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om khmer

Khmer, även känt som kambodjanska, talas av majoriteten av befolkningen i Kambodja, och av större grupper i Vietnam, Laos, Thailand m.fl. Det är starkt sammanflätat med thai, och de båda språken lånar ord av varandra; andra ord är tagna från sanskrit, pali, och även från franskan. Standardkhmer baseras på dialekten som talas i det centrala slättområdet och kan förstås av talare av de flesta andra dialekterna. Khmer tillhör den austronesiska språkfamiljen och är släkt med vietnamesiskan – även om det till skillnad från vietnamesiskan inte är ett tonspråk.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Kambodja

People Talking

Antal talare

16 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Austroasiatiska

Mon-khmer

Mon-khmer öst

Roliga fakta — Khmer

  • Khmer skrivs utan mellanrum, och konsonanter staplas ovanpå varandra.
  • Grundsiffror finns bara för 1 till 5, så 6 är 5+1, 7 är 5+2, 8 är 5+3 etc.
  • Det finns olika ord för "ja" beroende på om du är en man – "bat" – eller en kvinna – "chas".

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv