เรียนภาษาเขมร

เรียนภาษาเขมรทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเขมรด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเขมร

ภาษาเขมร หรือที่เรียกว่าภาษากัมพูชา เป็นภาษาพูดของประชากรส่วนใหญ่ของกัมพูชา เช่นเดียวกับ ผู้คนในเวียดนาม ลาว ไทยและที่อื่นๆ มีความเกี่ยวพันกับคำศัพท์ภาษาไทย ด้วยการยืมและการให้ยืมคำกัน; คำอื่นๆนำมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต แล้วก็ภาษาฝรั่งเศสด้วย ภาษาเขมรมาตรฐานมีพื้นฐานมาจากที่ราบภาคกลาง และส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้โดยผู้พูดภาษาท้องถิ่นอื่นๆ ภาษาเขมรเป็นสมาชิกของตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน และยังมีเกี่ยวข้องกับภาษาเวียดนาม - แต่ไม่เหมือนกันกับภาษาเวียดนาม ตรงที่ภาษาเขมรไม่ใช่ภาษาที่มีเสียงสูงเสียงต่ำ

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

กัมพูชา

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

16,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ออสโตรเอเชียติก

มอญ-เขมร

มอญ-เขมรตะวันออก

เรื่องสนุกของภาษา — เขมร

  • ภาษาเขมรเขียนโดยไม่เว้นวรรค และพยัญชนะซ้อนบนตัวกันและกันเอง
  • ตัวเลขพื้นฐานมีเพียงแค่ 1 ถึง 5 ดังนั้น 6 คือ 5 + 1, 7 คือ 5 + 2, 8 คือ 5 + 3 เป็นต้น
  • มีคำแยกต่างหากสำหรับคำว่า 'ใช่' ขึ้นอยู่กับว่า คุณเป็นผู้ชาย - 'bat' - หรือผู้หญิง - 'chas'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย