เรียนภาษาเขมร

เรียนภาษาเขมรทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเขมรด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเขมร

ภาษาเขมร หรือที่เรียกว่าภาษากัมพูชา เป็นภาษาพูดของประชากรส่วนใหญ่ของกัมพูชา เช่นเดียวกับ ผู้คนในเวียดนาม ลาว ไทยและที่อื่นๆ มีความเกี่ยวพันกับคำศัพท์ภาษาไทย ด้วยการยืมและการให้ยืมคำกัน; คำอื่นๆนำมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต แล้วก็ภาษาฝรั่งเศสด้วย ภาษาเขมรมาตรฐานมีพื้นฐานมาจากที่ราบภาคกลาง และส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้โดยผู้พูดภาษาท้องถิ่นอื่นๆ ภาษาเขมรเป็นสมาชิกของตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน และยังมีเกี่ยวข้องกับภาษาเวียดนาม - แต่ไม่เหมือนกันกับภาษาเวียดนาม ตรงที่ภาษาเขมรไม่ใช่ภาษาที่มีเสียงสูงเสียงต่ำ

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

กัมพูชา

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

16,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ออสโตรเอเชียติก

มอญ-เขมร

มอญ-เขมรตะวันออก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — เขมร

  • ภาษาเขมรเขียนโดยไม่เว้นวรรค และพยัญชนะซ้อนบนตัวกันและกันเอง
  • ตัวเลขพื้นฐานมีเพียงแค่ 1 ถึง 5 ดังนั้น 6 คือ 5 + 1, 7 คือ 5 + 2, 8 คือ 5 + 3 เป็นต้น
  • มีคำแยกต่างหากสำหรับคำว่า 'ใช่' ขึ้นอยู่กับว่า คุณเป็นผู้ชาย - 'bat' - หรือผู้หญิง - 'chas'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย