Lär dig oromo

Lär dig oromo online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala oromo med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om oromo

Oromo är det mest talade av de kushitiska språken, en familj som även innehåller somaliska. Det är ett officiellt språk i Etiopien och talas även i Kenya, Somalia, Eritrea och Djibouti. Språket har många dialekter – som inte alla är ömsesidigt begripliga då de lånar ord från närliggande språk. Oromo i Etiopien lånar t.ex. ord från amhariskan.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Etiopien

Kenya

People Talking

Antal talare

34 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Afroasiatiska

Kushitiska

Östkushitiska (låglandet)

Roliga fakta — Oromo

  • Innan 1970 kunde Oromo skrivas på antingen latin eller ge'ze-skriftspråket. Idag används bara latinsk skrift.
  • Oromofolket kallar sitt språk för "afaan oromo". "Afaan" betyder "mun" eller "språk".
  • Oromo har det fjärde största antalet talare av alla språk som talas i Afrika, efter arabiska, swahili och hausa.

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv