เรียนภาษาโอโรโม

เรียนภาษาโอโรโมทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาโอโรโมด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาโอโรโม

ภาษาโอโรโม เป็นภาษาที่พูดกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในตระกูลภาษาคูชิติก ตระกูลที่มีภาษาโซมาเลียรวมอยู่ด้วย เป็นภาษาราชการในเอธิโอเปียและยังใช้พูดกันในเคนยา, โซมาเลีย, เอริเทรียและจิบูตี ภาษาโอโรโมมีหลายสำเนียงภาษาถิ่น - และไม่ใช่ทั้งหมดที่ผู้พูดภาษาถิ่นอื่นๆจะเข้าใจกัน - มักจะยืมคำจากภาษาใกล้เคียงมาใช้ ตัวอย่างเช่น ภาษาโอโรโมแห่งเอธิโอเปียอาจยืมคำจากภาษาอัมฮารา 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เอธิโอเปีย

เคนยา

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

34,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

แอโฟรเอชีแอติก

คูชิติก

คูชิติกเขตที่ราบตะวันออก

เรื่องสนุกของภาษา — โอโรโม

  • ก่อนช่วงปี 1970 ภาษาโอโรโมสามารถเขียนได้ทั้งตัวอักษรละตินและตัวอักษร Ge'ez ปัจจุบันใช้แค่เพียงตัวอักษรละติน
  • ชาวโอโรโมเรียกภาษาของพวกเค้าว่า Afaan Oromo ซึ่ง Afaan แปลว่า ปากหรือภาษา
  • ภาษาโอโรโมมีผู้พูดเป็นอันดับสี่จากทุกภาษาที่พูดในทวีปแอฟริกา รองจากภาษาอาหรับ, ภาษาสวาฮิลี และภาษาเฮาซา

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย