Lär dig tibetanska

Lär dig tibetanska online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala tibetanska med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om tibetanska

Tibetanska är det officiella språket i den autonoma regionen Tibet i Folkrepubliken Kina och i övre Mustangregionen i Nepal. Det talas även i Indien. Tibetanska skrivs med samma skriftsystem som dzongkha (som talas i Bhutan). Standardtibetanska baseras på dialekten som talas i huvudstaden Lhasa, och är den mest talade av de tibetanska dialekterna, med över en miljon talare.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Kina

Indien

Nepal

People Talking

Antal talare

1 200 000

Family Tree

Språkfamilj

Sinotibetanska

Tibetoburmanska

Bodiska

Roliga fakta — Tibetanska

  • Tibetaner uttrycker artighet genom att räcka ut tungan åt varandra. Detta visar att de inte har några onda tankar.
  • Tibetanska har ett eget siffersystem, som t.ex. ༤ (fyra), ༥ (fem) och ༦ (sex).
  • Det tibetanska ordet för "tillgivenhet" – "nyingdu-la" – betyder bokstavligen "det mest hedrade giftet i mitt hjärta".
  • Det tibetanska standardskriftspråket har, i likhet med franskan, många tysta bokstäver. "Språk" stavas "skad" men uttalas "ke" och "lama" stavas "blama".

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv