เรียนภาษาทิเบต

เรียนภาษาทิเบตทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาทิเบตด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาทิเบต

ภาษาทิเบต เป็นภาษาทางการของเขตปกครองตนเองทิเบตของสาธารณรัฐประชาชนจีน และภูมิภาคมัสแตงตอนบนของเนปาล นอกจากนี้ยังมีการใช้พูดกันในอินเดียอีกด้วย ภาษาทิเบตเขียนด้วยระบบการเขียนแบบเดียวกับซองคา (ซึ่งใช้พูดในภูฏาน) ภาษาทิเบตมาตรฐานมีรากฐานมาจากคำพูดที่ใช้กันในเมืองหลวง, ลาซานั่นเอง, และเป็นภาษาที่พูดกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในกลุ่มภาษาทิเบติก โดยมีผู้ใช้ภาษานี้มากกว่าล้านคน

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

จีน

อินเดีย

เนปาล

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

1,200,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

จีน-ทิเบต

ทิเบต-พม่า

โบดิช

เรื่องสนุกของภาษา — ทิเบต

  • ชาวทิเบตแสดงความสุภาพโดยการแลบลิ้นใส่กัน เป็นการแสดงว่าพวกเขาไม่มีความคิดชั่วร้าย
  • ภาษาทิเบตมีตัวเลขเป็นของตัวเอง เช่น ༤ (สี่), ༥ (ห้า) และ ༦ (หก)
  • คำศัพท์ของความรักความเสน่หา 'nyingdu-la' ความหมายตามตรงก็คือ 'พิษที่มีเกียรติที่สุดในหัวใจของฉัน'
  • ภาษาเขียนทิเบตมาตรฐานค่อนข้างเหมือนภาษาฝรั่งเศส, ตรงที่มีตัวอักษรเงียบหลายตัว 'ภาษา' สะกดว่า 'skad' แต่ออกเสียงว่า 'ke' และคำว่า 'lama' (ลามะ) จริงๆแล้วสะกดว่า 'blama'!

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย