เรียนภาษาทิเบต

เรียนภาษาทิเบตทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาทิเบตด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาทิเบต

ภาษาทิเบต เป็นภาษาทางการของเขตปกครองตนเองทิเบตของสาธารณรัฐประชาชนจีน และภูมิภาคมัสแตงตอนบนของเนปาล นอกจากนี้ยังมีการใช้พูดกันในอินเดียอีกด้วย ภาษาทิเบตเขียนด้วยระบบการเขียนแบบเดียวกับซองคา (ซึ่งใช้พูดในภูฏาน) ภาษาทิเบตมาตรฐานมีรากฐานมาจากคำพูดที่ใช้กันในเมืองหลวง, ลาซานั่นเอง, และเป็นภาษาที่พูดกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในกลุ่มภาษาทิเบติก โดยมีผู้ใช้ภาษานี้มากกว่าล้านคน

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

จีน

อินเดีย

เนปาล

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

1,200,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

จีน-ทิเบต

ทิเบต-พม่า

โบดิช

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — ทิเบต

  • ชาวทิเบตแสดงความสุภาพโดยการแลบลิ้นใส่กัน เป็นการแสดงว่าพวกเขาไม่มีความคิดชั่วร้าย
  • ภาษาทิเบตมีตัวเลขเป็นของตัวเอง เช่น ༤ (สี่), ༥ (ห้า) และ ༦ (หก)
  • คำศัพท์ของความรักความเสน่หา 'nyingdu-la' ความหมายตามตรงก็คือ 'พิษที่มีเกียรติที่สุดในหัวใจของฉัน'
  • ภาษาเขียนทิเบตมาตรฐานค่อนข้างเหมือนภาษาฝรั่งเศส, ตรงที่มีตัวอักษรเงียบหลายตัว 'ภาษา' สะกดว่า 'skad' แต่ออกเสียงว่า 'ke' และคำว่า 'lama' (ลามะ) จริงๆแล้วสะกดว่า 'blama'!

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย