เรียนภาษาฮิบรู

เรียนภาษาฮิบรูทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาฮิบรูด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาฮิบรู

ภาษาฮีบรูสมัยใหม่ เป็นภาษาราชการของประเทศอิสราเอล และแตกต่างจากภาษาฮีบรูในรูปแบบเก่า - ที่มักเรียกว่าภาษาฮิบรูในพระคัมภีร์ไบเบิล - ซึ่งใช้ในตำราทางศาสนาและคำสวดของชาวยิว ภาษาฮิบรูที่ใช้พูดกันได้หายไปจากการใช้เป็นภาษาประจำวันมานานกว่า 1,500 ปี ต่อมาได้รับการฟื้นฟูในศตวรรษที่ 19 นอกจากประเทศอิสราเอลแล้ว, ในสหรัฐอเมริกามีประชากรที่พูดภาษาฮิบรูมากเป็นอันดับที่สอง

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อิสราเอล

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

9,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

แอโฟรเอชีแอติก

เซมิติก

เซมิติกกลาง

คานาอันไนต์ 

เรื่องสนุกของภาษา — ฮิบรู

  • ภาษาฮิบรูเขียนจากขวาไปซ้าย และตามธรรมเนียมแล้วไม่มีสระใดๆ ถึงแม้ว่าสระจะสามารถระบุได้ด้วยจุดเล็ก ๆ ด้านบนและด้านล่างของพยัญชนะ
  • คำภาษาอังกฤษที่ยืมมาจากภาษาฮิบรู: cherub, hallelujah และ amen
  • การพูดภาษาฮิบรูสมัยใหม่ช่วยให้คุณเข้าใจได้มากขึ้น - แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของภาษาฮิบรูในพระคัมภีร์ไบเบิล, มันก็เหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษช่วยให้คุณเข้าใจ - แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของภาษาอังกฤษในเช็กสเปียร์

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย