เรียนภาษากันนาดา

เรียนภาษากันนาดาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษากันนาดาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกัภาษากันนาดา

ภาษากันนาดา เป็นภาษาราชการของรัฐกรณาฏกะของประเทศอินเดีย ผู้พูดภาษากันนาดาก็อาศัยอยู่ในส่วนอื่นๆ ของอินเดียเหมือนกัน, เช่น รัฐอานธรประเทศ, ทมิฬนาฑูและมหาราษฏระ ภาษากันนาดาเกี่ยวข้องกับภาษาทมิฬ และมีไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกันมาก, แต่ก็ได้รับอิทธิพลจากภาษาสันสกฤตในด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ ภาษาท้องถิ่นต่างๆยืมมาจากภาษาเพื่อนบ้าน ในขณะที่ภาษาเขียนจะค่อนข้างเป็นมาตรฐาน แต่ก็มีภาษาพูดได้มากถึง 20 สำเนียงภาษาด้วยกัน

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

44,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ดราวิเดียน

ดราวิเดียนใต้

ทมิฬ-กันนาดา

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — กันนาดา

  • คำกล่าวในภาษากันนาดาที่ว่า 'วัวถูกดึงไปที่ฝั่ง, ควายถูกดึงไปในน้ำ' ซึ่งหมายถึง 'ไม่พร้อมเพรียงกันและไม่ได้วางแผนไว้'
  • ตัวเขียนภาษากันนาดามีตัวอักษรที่น่าอัศจรรย์ 49 ตัวอักษร!
  • โดยภาษากันนาดามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาษาทมิฬ, มาลายาลัมและเตลูกู

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย