เรียนภาษากันนาดา

เรียนภาษากันนาดาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษากันนาดาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษากันนาดา

ภาษากันนาดา เป็นภาษาราชการของรัฐกรณาฏกะของประเทศอินเดีย ผู้พูดภาษากันนาดาก็อาศัยอยู่ในส่วนอื่นๆ ของอินเดียเหมือนกัน, เช่น รัฐอานธรประเทศ, ทมิฬนาฑูและมหาราษฏระ ภาษากันนาดาเกี่ยวข้องกับภาษาทมิฬ และมีไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกันมาก, แต่ก็ได้รับอิทธิพลจากภาษาสันสกฤตในด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ ภาษาท้องถิ่นต่างๆยืมมาจากภาษาเพื่อนบ้าน ในขณะที่ภาษาเขียนจะค่อนข้างเป็นมาตรฐาน แต่ก็มีภาษาพูดได้มากถึง 20 สำเนียงภาษาด้วยกัน

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

44,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ดราวิเดียน

ดราวิเดียนใต้

ทมิฬ-กันนาดา

เรื่องสนุกของภาษา — กันนาดา

  • คำกล่าวในภาษากันนาดาที่ว่า 'วัวถูกดึงไปที่ฝั่ง, ควายถูกดึงไปในน้ำ' ซึ่งหมายถึง 'ไม่พร้อมเพรียงกันและไม่ได้วางแผนไว้'
  • ตัวเขียนภาษากันนาดามีตัวอักษรที่น่าอัศจรรย์ 49 ตัวอักษร!
  • โดยภาษากันนาดามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาษาทมิฬ, มาลายาลัมและเตลูกู

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย