เรียนภาษามองโกเลีย

เรียนภาษามองโกเลียทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษามองโกเลียด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษามองโกเลีย

ภาษามองโกเลีย (монголхэл) เป็นภาษาราชการของมองโกเลีย และยังใช้พูดโดยชาวมองโกเลียในบางพื้นที่ของจีนและรัสเซียที่ใกล้กับพรมแดนมองโกเลียสมัยใหม่ ภาษาท้องถิ่นหลักที่พูดในมองโกเลียซึ่งเป็นภาษาที่ uTalk ใช้สอนนั้นเรียกว่า คอลคา (Khalkha) ภาษามองโกเลียมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมามีการยืมคำศัพท์มาจากภาษาทิเบต, สันสกฤต, อุยกูร์, จีน, รัสเซียและอังกฤษ แม้ว่าตัวอักษรซีริลลิกเวอร์ชันที่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจะถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการในมองโกเลียตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1940 แต่ก็ยังมีความพยายามในการฟื้นฟูตัวอักษรภาษามองโกเลียโบราณที่สวยงามซึ่งเขียนเป็นแนวตั้ง จากซ้ายไปขวาและยังคงใช้อยู่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในซึ่งเป็นดินแดนของประเทศจีน

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

มองโกเลีย

จีน

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

5,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อัลไต

เรื่องสนุกของภาษา — มองโกเลีย

  • ม้ามีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมมองโกเลีย ที่ทำให้มีหลายร้อยคำที่แตกต่างกันเพื่อเรียกม้าแบ่งจากสี, ลวดลาย, ท่าทาง, การเดิน, อายุ และเพศ
  • วิธีดั้งเดิมในการพูดว่า ‘to relieve oneself’ (เพื่อปลดทุกข์) ที่ผู้ชายในประเทศใช้พูดคือ ‘to go and see a horse’ (ออกไปดูม้า)
  • ชื่อเมืองหลวงอันทันสมัยของมองโกเลียชื่อว่า อูลานบาตาร์ (Ulaanbaatar), เป็นชื่อที่เลือกโดยคอมมิวนิสต์แปลว่า 'วีรบุรุษแดง'
  • คำว่า 'zip' (ซิปบนเสื้อผ้า) แปลตรงตัวได้ว่า ‘lightning button’ (กระดุมฟ้าผ่า)

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย