เรียนภาษาฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก)

เรียนภาษาฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก)ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก)ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก)

ภาษาฟิลิปปินส์ เป็นรูปแบบมาตรฐานของภาษาตากาล็อก และเป็นภาษาราชการของฟิลิปปินส์ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ ประชากรประมาณหนึ่งในสี่เป็นเจ้าของภาษาตากาล็อก ในขณะที่คนอื่นๆ พูดภาษาตากาล็อกเป็นภาษาที่สอง ภาษาฟิลิปปินส์มีความเกี่ยวข้องกับภาษาอื่นๆอีก 182 ภาษาในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะภาษาเซบูและฮีลีไกโนน ภาษาสเปนมีอิทธิพลอย่างมากต่อคำศัพท์ภาษาตากาล็อก และยังมีการคำยืมมากมายจากภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ, สันสกฤต, ทมิฬและจีนอีกด้วย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ฟิลิปปินส์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

25,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ออสโตรนีเซียน

มาลาโย-โพลีนีเชียน

ฟิลิปปินส์

เรื่องสนุกของภาษา — ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก)

  • วัตถุใดๆ สามารถกลายเป็นการกระทำได้ เพียงแค่เพิ่มคำนำหน้า เช่น Kape คือ 'กาแฟ' และ Magkape คือ 'การดื่มกาแฟ' แท็กซี่สามารถกลายเป็น magtaxi - 'นั่งแท็กซี่' - และ mag-gym หมายถึง 'ไปยิม'
  • ผู้พูดภาษาตากาล็อกชอบใช้คำแสลง วิธีหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในการสร้างคำว่า 'เจ๋ง' คือการกลับพยางค์ ดังนั้นวัยรุ่นที่พูดภาษาตากาล็อกอาจพูดถึง lodi - idol - กับ ermat - แม่ และ erpat - พ่อของเขา
  • คำภาษาตากาล็อกจำนวนมากยืมคำมากจากภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ ซึ่งบางครั้งมันจะหลอมรวมเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น คำว่า นักมวย คือ a boksingero จากภาษาอังกฤษคือ 'boxing' และภาษาสเปน '-ero'
  • ภาษาตากาล็อกเป็นภาษาที่ใช้พูดมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ในสหรัฐอเมริกา

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย