Học tiếng Fiji

Học tiếng Fiji trực tuyến qua những tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng. Giúp bạn tự tin khi nói tiếng Fiji. Hãy bắt đầu học ngay với uTalk!


Về tiếng Fiji

Tiếng Fiji là ngôn ngữ chính thức của Fiji cùng với tiếng Anh và tiếng Fiji Hindi. Đây là ngôn ngữ thứ nhất của hơn một nửa dân số của quốc gia (khoảng 350,000 người) và được nói như ngôn ngữ thứ hai bởi 200,000 người khác. Cũng có vô số hàng trăm người nói ngôn ngữ này ở New Zealand. Tiếng Fiji có họ hàng với tiếng Samoa và tiếng Tongan nhưng chúng lại không thể thông hiểu lẫn nhau. Cách phát âm của tiếng Fiji có vẻ khiến ta hơi bất ngờ: "d" được phát âm là "nd", "c" được phát âm là "th" và "q" được phát âm là "ng".

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Fiji

People Talking

Số người nói

650.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Nam Đảo

Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo (ngữ tộc Malay-Polynesia)

Ngữ chi Châu Đại Dương

Nhóm ngôn ngữ Trung Thái Bình Dương

Tiếng Đông Fiji

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Fiji

  • "Bula" là lời chào hỏi phổ biến nhất và có nghĩa là "cuộc sống".
  • Một cách thông thường để hỏi "bạn có khỏe không?" dịch theo nghĩa đen là "bạn đang đi đâu đó?"
  • Câu thành ngữ tiếng Fiji "leka na iqila" - cái cây để hái cây sa kê quá ngắn" - có nghĩa là bạn không có đủ tiền để thực hiện điều gì đó.
  • Cái tên "Fiji" xuất phát từ ngôn ngữ Tonga: trong tiếng Fiji, "Fiji" thực là là "Viti".

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi