Naučte se hausky

Učte se hausky online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte hauštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O hausky

Hauština je jedním ze tří hlavních jazyků v Nigérii – dalšími dvěma jsou igboština a jorubština. Hausky se hovoří především na severu země a velká populace mluvčích je i v Nigeru a Čadu. Hauština se také používá jako lingua franca v západní Africe, což z ní dělá jeden z největších jazyků Afriky. Hauština patří do čadské větve afroasijské jazykové rodiny, ale její slovní zásoba je silně ovlivněna arabštinou.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Nigérie

Niger

Čad

People Talking

Počet mluvčích

45 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Afroasijská

Čadská

Západočadská

Zajímavosti — Hauština

  • Hauština nemá slovo s významem „mít“, takže nejbližším ekvivalentem k frázi „Mám peníze“ je „Já (jsem) s penězi“.
  • Při vyjadřování slovesného času v hauštině slovesa nemění svůj tvar, ale mění se tvar zájmen (já, ty, on, ona, ono atd.)! „Shiga“ znamená „vstoupit“. „Oni vstoupili“ se řekne „sun shiga“, ale „oni vstupují“ se řekne „suna shiga“. Část znamenající „vstoupit“ se nemění, ale zájmeno „oni“ mění svůj tvar podle toho, kdy se daná činnost děje.
  • Když se ptáte na něčí jméno, otázka v hauštině zní „yaya sunanka?“ neboli „jak je vaše jméno?“

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní