Hausa öyrənin

Real həyatdakı situasiyalar əsasında onlayn olaraq hausa öyrənin və əminliklə danışın. “uTalk”la elə indi başlayın!


hausa haqqında

Hausa, iqbo və yoruba ilə yanaşı Nigeriyanın üç əsas dilindən biridir. Əsasən, ölkənin şimalında danışılır, Niger və Çadda geniş yayılmışdır. Qərbi Afrikada ortaq dil olaraq da istifadə edilir və Afrikanın ən böyük dillərindən birinə çevrilmişdir. Hausa Afro-Asiya dil ailəsinin Çad qoluna aiddir, lakin söz ehtiyatı ərəb dilindən çox təsirlənmişdir. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Harada danışılır?

Nigeriya

Niger

Çad

People Talking

Danışanların sayı

45.000.000

Family Tree

Dil ailəsi

Afro-Asiya

Çad

Qərbi Çad

Maraqlı faktlar — Hausa

  • Bu dildə "var" mənasını daşıyan söz yoxdur. Ona görə də, məsələn, "Mənim pulum var" əvəzinə "Mən pulluyam" deyilir.
  • Hausa dilində feillər zamana görə dəyişmir, amma əvəzliklər dəyişir! "Shiga" sözü "daxil olmaq" deməkdir. "Onlar daxil oldu" cümləsi "sun shiga", amma "onlar daxil olur" cümləsi "suna shiga" kimi tərcümə olunur. Burada "daxil olmaq" sözü dəyişməz qalır, amma hərəkətin indiki zamanda davam etdiyini bildirmək üçün "onlar" sözü formasını dəyişir.
  • Hausa dilində birinin adı soruşularkən "Yana sunanka?", yəni "Sənin adın necədir?" sualı verilir.

30 milyondan çox insan "uTalk" tətbiqinin köməyi ilə yeni dildə danışmağa başlayıb

Treasure

Gündəlik hadisələri əhatə edən 60-dan çox mövzunun özündə cəmləşdirdiyi 2500-dən çox söz və ifadə

Native Speakers

Danışığınızı inkişaf etdiyin və tələffüzünüzü dil daşıyıcıları ilə müqayisə edin

Games

Oyunla öyrənmək əyləncəli və faydalıdır