เรียนภาษาเฮาชา

เรียนภาษาเฮาชาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเฮาชาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเฮาชา

เฮาชา เป็นหนึ่งในสามภาษาหลักของไนจีเรียควบคู่กับภาษาอิกโบและโยรูบา ส่วนใหญ่ใช้พูดกันทางตอนเหนือของประเทศ, และมีผู้พูดอีกจำนวนมากในไนเจอร์และชาด นอกจากนี้ยังใช้เป็นภาษากลางในแถบแอฟริกาตะวันตก ทำให้กลายเป็นหนึ่งในภาษาที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกา ภาษาเฮาซาอยู่ในกลุ่มภาษาชาดิกซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของตระกูลภาษาแอฟโร-เอเชียติก แต่ว่าคำศัพท์จะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาษาอาหรับ 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ไนจีเรีย

ไนเจอร์

ชาด

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

45,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

แอโฟรเอชีแอติก

ชาดิก

ชาดิกตะวันตก

เรื่องสนุกของภาษา — เฮาชา

  • ไม่มีคำที่แปลว่า 'มี' ดังนั้นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 'ฉันมีเงิน' คือ 'ฉัน(อยู่)กับเงิน'
  • คำกริยาในภาษาเฮาซา ไม่เปลี่ยนรูปกริยาเพื่อแสดงเวลา แต่เป็นสรรพนาม - ฉัน, คุณ, เขา, เธอ, มันและอื่นๆ - ต่างหากที่เปลี่ยน! เช่น 'Shiga' แปลว่า 'เข้า' 'พวกเขาเข้าไปแล้ว' คือ 'sun shiga' แต่ 'พวกเขากำลังเข้า' คือ 'suna shiga' ในส่วนของคำว่า 'เข้า' ยังคงเหมือนเดิม แต่คำว่า 'พวกเขา' จะเปลี่ยนรูปแบบเพื่อแสดงว่ามีการกระทำเกิดขึ้น
  • เมื่อถามชื่อบุคคล, ในภาษาเฮาซาจะถามว่า 'yaya sunanka?' หรือ 'ชื่อของคุณเป็นอย่างไร?'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย