Naučte se jávsky

Učte se jávsky online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte javánštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O jávsky

Javánština, neboli baṣa Jawa, je rodným jazykem přibližně 40 % obyvatel Indonésie. Její mluvčí žijí převážně na ostrově Jáva a obvykle také hovoří plynně indonésky. Javánština je příbuzná s malajštinou, sundštinou a madurštinou, ačkoli ne příliš blízce. Javánština má silnou literární tradici sahající více než 1 000 let do minulosti. Nyní se k zápisu používá latinka, kterou zavedli Nizozemci, nicméně pro použití ve školách existuje také samostatná javánská abeceda.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Indonésie

People Talking

Počet mluvčích

98 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Austronéská

Malajsko-polynéská

Javánská

Zajímavosti — Javánština

  • Jiná slova se používají, když mluvíte s někým starším nebo mladším a také když spolu mluví lidé různého postavení. Například „jíst“ lze říct slovy „mangan“, „nedha“, „nedhi“ nebo „dhahar“, podle toho, kdo s kým hovoří.
  • Když někomu chcete v javánštině vynadat, běžně jej nazvete slovem „bedhes“ neboli „opice“!
  • Javánština je jediný indonéský jazyk, kterým hovoří velká skupina lidí v jihoamerické zemi. Několik tisícovek lidí mluví javánsky v Surinamu u severní Brazílie.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní