Học tiếng Java

Học tiếng Java trực tuyến qua tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng. Tự tin nói tiếng Java. Học ngay với uTalk!


Về tiếng Java

Tiếng Java - baṣa Jawa - là ngôn ngữ mẹ đẻ của khoảng 40% dân số Indonesia. Người nói ngôn ngữ này chủ yếu sống trên đảo Java và nói chung cũng thông thạo tiếng Indonesia. Nó có họ hàng với tiếng Mã Lai, Sunda và Madura, mặc dù không gần gũi nhưng tiếng Java lại có truyền thống văn học mạnh mẽ có niên đại hơn 1000 năm. Ngày nay, bảng chữ cái LaTinh được giới thiệu bởi người Hà Lan, đang được sử dụng, mặc dù một bản chữ cái tiếng Java riêng biệt vẫn còn tồn tại để sử dụng cho học thuật.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Indonesia

People Talking

Số người nói

98.000.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Nam Đảo

Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo (ngữ tộc Malay-Polynesia)

Tiếng Java

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Java

  • Các từ khác nhau được sử dụng khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn và người nhỏ tuổi hơn, và giữa những người có địa vị khác nhau. Ví dụ như, "ăn' có thể là "mangan", "nedha", "nedhi" hay "dhahar" tùy thuộc vào ai đang nói chuyện với ai.
  • Cách thông thường để la mắng ai đó trong tiếng Java là gọi anh ta là "giường chiếu" hay là "con khỉ"!
  • Tiếng Java là ngôn ngữ Indonesia duy nhất được nói bởi số lượng lớn người dân ở quốc gia Nam Mỹ. Ngôn ngữ này được nói bởi hàng trăm người ở Suriname, bên cạnh Bắc Brazil.

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi