Naučte se kurdsky (sorání)

Učte se kurdsky (sorani) online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte kurdštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O kurdsky (sorani)

Sorání je dialekt kurdštiny, kterým se mluví v Iráku, kde je úředním jazykem, a také v částech západního Íránu. Někdy je označován také jako centrální kurdština. Ze tří kurdských jazyků, kterými jsou kurmándží, sorání a jižní kurdština, má druhý největší počet mluvčích. Vzhledem ke své pozici v Iráku se také stala nejpublikovanějším z kurdských jazyků v psané formě. Kurdština stojí odděleně od ostatních jazyků íránské jazykové rodině a o jejím původu toho příliš nevíme. Vzdáleně je příbuzná s perštinou.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Irák

People Talking

Počet mluvčích

10 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Indoevropská

Indoíránská

Íránská

Zajímavosti — Kurdština (Sorání)

  • Dialektem sorání hovoří přibližně čtvrtina kurdské populace.
  • Praktické rčení v dialektu sorání zní: „Neznečistěte si zdroj vody, ze které pijete.“
  • Sorání se píše arabským písmem a řada slov má arabský pravopis, ale výslovnost se liší.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní