เรียนภาษาเคิร์ดโซรานี

เรียนภาษาเคิร์ดโซรานีทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเคิร์ดโซรานีด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเคิร์ดโซรานี

ภาษาโซรานี เป็นภาษาถิ่นของชาวเคิร์ดที่พูดกันในอิรัก และเป็นภาษาราชการ เช่นเดียวกับในบางส่วนของอิหร่านตะวันตก ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นภาษาเคิร์ดกลาง ในสามภาษาของกลุ่มภาษาเคิร์ด คือ ภาษากุรมันชี, โซรานี และเปหวานี - ภาษาโซรานีมีผู้พูดมากเป็นอันดับสอง แต่เนื่องจากสถานกาณ์ในอิรัก ภาษานี้จึงกลายเป็นภาษาเคิร์ดที่มีการเผยแพร่มากที่สุดในรูปแบบลายลักษณ์อักษร ภาษาเคิร์ดแยกออกจากภาษาอื่นๆในตระกูลภาษาอิหร่านและไม่ค่อยมีใครรู้ที่มา โดยมีความเกี่ยวข้องกับภาษาเปอร์เซียอย่างห่างๆ 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อิรัก

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

10,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อิหร่าน

เรื่องสนุกของภาษา — เคิร์ดโซรานี

  • ภาษาโซรานี เป็นภาษาที่ใช้กันประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรชาวเคิร์ด
  • คำแนะนำที่ใช้ได้จริงในภาษาโซรานี กล่าวว่า: 'อย่าทำให้น้ำพุสำหรับดื่มกินต้องแปดเปื้อน'
  • ภาษาโซรานี เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอาหรับ,ใช้ตัวสะกดภาษาอาหรับในหลายคำ แต่การออกเสียงจะแตกต่างกัน

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย