เรียนภาษาเคิร์ดโซรานี

เรียนภาษาเคิร์ดโซรานีทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเคิร์ดโซรานีด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเคิร์ดโซรานี

ภาษาโซรานี เป็นภาษาถิ่นของชาวเคิร์ดที่พูดกันในอิรัก และเป็นภาษาราชการ เช่นเดียวกับในบางส่วนของอิหร่านตะวันตก ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นภาษาเคิร์ดกลาง ในสามภาษาของกลุ่มภาษาเคิร์ด คือ ภาษากุรมันชี, โซรานี และเปหวานี - ภาษาโซรานีมีผู้พูดมากเป็นอันดับสอง แต่เนื่องจากสถานกาณ์ในอิรัก ภาษานี้จึงกลายเป็นภาษาเคิร์ดที่มีการเผยแพร่มากที่สุดในรูปแบบลายลักษณ์อักษร ภาษาเคิร์ดแยกออกจากภาษาอื่นๆในตระกูลภาษาอิหร่านและไม่ค่อยมีใครรู้ที่มา โดยมีความเกี่ยวข้องกับภาษาเปอร์เซียอย่างห่างๆ 

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อิรัก

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

10,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อิหร่าน

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — เคิร์ดโซรานี

  • ภาษาโซรานี เป็นภาษาที่ใช้กันประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรชาวเคิร์ด
  • คำแนะนำที่ใช้ได้จริงในภาษาโซรานี กล่าวว่า: 'อย่าทำให้น้ำพุสำหรับดื่มกินต้องแปดเปื้อน'
  • ภาษาโซรานี เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอาหรับ,ใช้ตัวสะกดภาษาอาหรับในหลายคำ แต่การออกเสียงจะแตกต่างกัน

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย