Naučte se latinskoamerickou španělštinu

Učte se latinskoamerickou španělštinu online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte latinskoamerickou španělštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O latinskoamerickou španělštinu

Přibližně pro 60 % obyvatel Jižní Ameriky je španělština rodným jazykem. Jedná se tedy o obrovský podíl z celkového počtu mluvčích španělštiny na světě – téměř 420 z přibližně 470 milionů. Španělština se vyvinula z latiny a můžeme v ní najít podobnosti s italštinou, portugalštinou a katalánštinou. Mluvená španělština se v jednotlivých zemích liší, přičemž zejména argentinská španělština má osobitou slovní zásobu a přízvuky. Aplikace uTalk vybrala slova, která jsou srozumitelná pro největší možnou část Latinské Ameriky, a nechala je namluvit rodilými mluvčími z Mexika a Hondurasu.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Mexiko

Kolumbie

Peru

Venezuela

Chile

Ekvádor

Guatemala

Kuba

Bolívie

Dominikánská republika

Honduras

Paraguay

Salvador

Nikaragua

Kostarika

Portoriko

Panama

Uruguay

People Talking

Počet mluvčích

418 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Indoevropská

Italická

Románská

Zajímavosti — Španělština (Latinská Amerika)

  • Písmena „z“ a „c“ se v evropské španělštině vyslovují jinak než v latinskoamerické španělštině.
  • Když chcete říct, že je něco šílené, můžete říct, že je to „más loco que una cabra con pollitos“ – šílenější než koza s kuřátky.
  • Existuje vcelku dost rozdílů ve slovní zásobě mezi latinskoamerickou a evropskou španělštinou. Můžete srovnat například latinskoamerické výrazy „computadora“ pro počítač, „papa“ pro bramboru a „teléfono celular“ pro mobilní telefon, které se ve Španělsku řeknou „ordenador“, „patata“, respektive „móvil“.
  • Otázka se ve španělštině označuje klasickým otazníkem na konci a otazníkem vzhůru nohama na začátku věty – jako v tomto případě: „¿Qué hora es?“ neboli „Kolik je hodin?“

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní