عربی لبنانی بیاموزید

عربی لبنانی را به صورت آنلاین و در موقعیت‌های کاربردی و واقعی بیاموزید! یادگیری ساده، سریع و آسان. با اطمینان عربی لبنانی صحبت کنید.


درباره عربی لبنانی

عربی لبنانی لهجه‌ای از عربی شامی است که بیشتر در لبنان استفاده می‌شود. این زبان عمدتاً یک زبان گفتاری است، درحالی که عربی استاندارد مدرن معمولاً در نوشتار رسمی استفاده می‌شود. بیشتر لبنانی‌ها به فرانسوی یا انگلیسی مسلط هستند، به این معنی که کلمات این زبان‌ها با لبنانی آمیخته می‌شوند. لبنانی‌ها نیز از زبان‌های آرامی و ترکی وام می‌گیرند. بحث‌هایی وجود دارد که آیا لبنانی اصلاً گویش عربی است یا اینکه زبان جداگانه‌ای است که از آرامی نشأت می‌گیرد و به شدت واژگان را از عربی وام گرفته است.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

کجاها صحبت می‌شود؟

لبنان

People Talking

تعداد گویشوران

۵٬۵۰۰٬۰۰۰

Family Tree

خانواده زبانی

آفریقایی-آسیایی

سامی

سامی مرکزی

عربی

عربی شامی

حقایق جالب — لبنانی

  • یکی از رایج‌ترین راه‌های تشکر کردن در عربی لبنانی merci است که از فرانسه وام گرفته شده است.
  • "الف" در انتهای کلمات لبنانی به صورت "e" ملایم تلفظ می‌شود. بنابراین «شتاء» به جای «شیتا» در عربی رسمی، «شته» تلفظ می‌شود.
  • صدای حلقی «ق» با یک وقفه جایگزین می‌شود، بنابراین «قهوه» (قهوة) در عربی کلاسیک به «اهوه» در عربی لبنانی تبدیل می‌شود.

بیش از ۳۰ میلیون نفر با کمک uTalk آموختن یک زبان جدید را شروع کرده‌اند

Treasure

بیش از ۲۵۰۰ کلمه و عبارت، در بیش از ۶۰ موضوع که شرایط روزمره را پوشش می‌دهند

Native Speakers

صحبت کردن را تمرین کنید و تلفظ خود را با گویشوران به زبان مادری مقایسه کنید

Games

یادگیری مبتنی بر بازی، هم جالب است و هم در ذهن می‌ماند