Opi arabiaa (Libanon)

Opi käytännön libanoninarabiaa arkielämän tilanteisiin! Yksinkertaista, nopeaa ja helppoa oppimista. Puhu arabiaa varmuudella. Aloita nyt uTalkin avulla!


Tietoa libanoninarabiasta

Libanoninarabia on pääasiassa Libanonissa käytetty levantinarabian murre. Se on pääasiassa puhuttu kieli; kirjoitettuna kielenä käytetään yleensä standardiarabiaa. Useimmat libanoninarabian puhujat osaavat sujuvasti joko ranskaa tai englantia, ja heidän puheeseensa sekoittuu siksi sanoja näistä kielistä. Libanoninarabiaan on lainattu sanoja myös arameasta ja turkista. Libanoninarabian asema on kiistanalainen, sillä on epäselvää, tulisiko se katsoa arabian murteeksi vai erilliseksi aramean pohjalta syntyneeksi kieleksi, johon on lainattu runsaasti sanastoa arabiasta.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Missä sitä puhutaan?

Libanon

People Talking

Puhujien määrä

5 500 000

Family Tree

Kielikunta

Afroaasialaiset kielet

Seemiläiset kielet

Keskiseemiläiset kielet

Arabialaiset kielet

Levantinarabia

Hauskoja faktoja — Arabia (Libanon)

  • Eräs yleisimmistä tavoista kiittää libanoninarabiaksi on käyttää ranskasta lainattua sanaa merci.
  • Libanoninarabian sanojen lopussa oleva a-kirjain ääntyy usein pehmeänä e-äänteenä. Esimerkiksi شتاء 'sade' äännetään [shete], kun taas klassisen arabian ääntämys on [shita].
  • Uvulaarinen q-äänne korvataan glottaaliklusiililla, joten قهوة 'kahvi' äännetään libanoninarabiassa [ahwe], kun taas klassisen arabian ääntämys on [qahwa].

Jo yli 30 miljoonaa ihmistä on aloittanut uuden kielen oppimisen uTalkin avulla

Treasure

Yli 2 500 sanaa ja fraasia ja yli 60 aihetta, jotka kattavat arkielämän tilanteet

Native Speakers

Harjoittele puhumista ja vertaa ääntämystäsi äidinkielisiin puhujiin

Games

Peleihin perustuva oppiminen on hauskaa ja intuitiivista