Học tiếng Ả Rập Liban

Học tiếng Ả Rập (Liban) trực tuyến qua tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng. Tự tin nói tiếng Ả Rập (Liban). Học ngay với uTalk!


Về tiếng Ả Rập Liban

Tiếng Ả Rập Liban là phương ngữ của tiếng Ả Rập Levant được sử dụng chủ yếu ở Liban. Đây chủ yếu là một ngôn ngữ nói, trong khi tiếng Ả Rập chuẩn hiện đại thường được dùng trong văn viết. Hầu hết người nói tiếng Liban cũng thông thạo tiếng Pháp hay tiếng Anh nghĩa là những từ vựng đến từ các ngôn ngữ này được trộn lẫn vào tiếng Liban. Tiếng Liban cũng mượn từ vựng từ tiếng Aram và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Có một số tranh cãi xảy ra về việc tiếng Liban có phải là một phương ngữ của tiếng Ả Rập hay là một ngôn ngữ riêng biệt có nguồn gốc từ tiếng Aram và mượn rất nhiều từ từ vựng của tiếng Ả Rập.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Liban 

People Talking

Số người nói

5.500.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Phi Á

Ngữ tộc Semit

Nhóm ngôn ngữ Semit Trung

Tiếng Ả Rập

Tiếng Ả Rập Levant

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Ả Rập (Liban)

  • Một trong những cách nói thông thường nhất để nói cảm ơn là "merci" được mượn từ tiếng Pháp.
  • Chữ "a" ở cuối những từ có xu hướng phát âm như chữ "e" nhẹ. Vì vậy "mưa" شتاء được phát âm "shete" thay vì là "shita" trong tiếng Ả Rập.
  • Âm yết hầu "q" được thay thế bằng âm tắc thanh hầu, vì vậy "cà phê" (قهوة) đọc là "qahwa" trong tiếng Ả Rập cổ điển sẽ thành "ahwe" trong tiếng Liban.

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi