Научи арабски (Ливан)

Научи ливански арабски с практични, реални ситуации! Просто, бързо и лесно научаване. Говори ливански арабски с увереност. Започни сега с uTalk!


За ливански арабски

Ливанският арабски е диалект на левантийския арабски, който се използва предимно в Ливан. Той е най-вече разговорен език, който обикновено ползва съвременният стандартен арабски за писане. Повечето ливанци владеят и френски или английски, което води до смесване на думите от тези езици с ливанския арабски. Ливанският арабски заема думи и от арамейски и турски. Продължава дебатът дали ливанският изобщо е диалект на арабския или е отделен език, който произлиза от арамейски и заема доста арабски думи.

uTalk Language Logo
Planet Earth

Къде се говори?

Ливан

People Talking

Брой говорещи

5 500 000

Family Tree

Езиково семейство

Афро-азиатски

Семитски

Централно-семитски

Арабски

Левантийски арабски

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

Забавни факти — Арабски (Ливан)

  • Един от най-често срещаните начини да се каже "Благодаря" е "Merci", заемка от френски.
  • "А" в края на думите обикновено се произнася като меко "е", т.е. "дъжд" شتاء се произнася "shete" вместо класическото арабско "shita".
  • Гърленият 'q' звук е заместен от ларингален експлозив, така че "кафе" قهوة или "qahwa" на класически арабски става "ahwe" на ливански арабски.

uTalk е помогнал на повече от 30 милиона души да проговорят нов език

Treasure

Над 2500 думи и изрази, в 60+ теми обхващащи ежедневни ситуации

Native Speakers

Упражнявай се да говориш на езика и сравнявай произношението си с това на хора, за които е роден

Games

Ученето на базата на игри е забавно и интуитивно