Научи арабски (Ливан)

Научи ливански арабски с практични, реални ситуации! Просто, бързо и лесно научаване. Говори ливански арабски с увереност. Започни сега с uTalk!


За ливански арабски

Ливанският арабски е диалект на левантийския арабски, който се използва предимно в Ливан. Той е най-вече разговорен език, който обикновено ползва съвременният стандартен арабски за писане. Повечето ливанци владеят и френски или английски, което води до смесване на думите от тези езици с ливанския арабски. Ливанският арабски заема думи и от арамейски и турски. Продължава дебатът дали ливанският изобщо е диалект на арабския или е отделен език, който произлиза от арамейски и заема доста арабски думи.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Къде се говори?

Ливан

People Talking

Брой говорещи

5 500 000

Family Tree

Езиково семейство

Афро-азиатски

Семитски

Централно-семитски

Арабски

Левантийски арабски

Забавни факти — Арабски (Ливан)

  • Един от най-често срещаните начини да се каже "Благодаря" е "Merci", заемка от френски.
  • "А" в края на думите обикновено се произнася като меко "е", т.е. "дъжд" شتاء се произнася "shete" вместо класическото арабско "shita".
  • Гърленият 'q' звук е заместен от ларингален експлозив, така че "кафе" قهوة или "qahwa" на класически арабски става "ahwe" на ливански арабски.

uTalk е помогнал на повече от 30 милиона души да проговорят нов език

Treasure

Над 2500 думи и изрази, в 60+ теми обхващащи ежедневни ситуации

Native Speakers

Упражнявай се да говориш на езика и сравнявай произношението си с това на хора, за които е роден

Games

Ученето на базата на игри е забавно и интуитивно