Араб (Ливан) хэл сураарай

Ливаны Араб хэлийг онлайнаар жинхэнэ амьдралд тулгуурлаж сураарай! uTalk-тай яг одоо Ливаны Араб хэлийг сурч итгэлтэй ярьж эхлээрэй!


Ливаны Араб хэлний тухай

Ливаны Араб хэл нь Ливан улсад голдуу ярилцдаг 'Levantine' Араб хэлний нэг аялгуу юм. Уг хэлийг гол төлөв ярианы хэлэнд хэрэглэдэг бол харин Орчин үеийн Стандарт Араб хэлийг ихэвчлэн албан бичгийн хэлэнд ашигладаг. Ливанчуудын дийлэнх нь Франц, Англи хэлээр чөлөөтэй ярьдаг учраас Ливаны Араб хэл эдгээр хэлнүүдтэй нэлээд холилдсон байдаг. Түүнчлэн үгсийн санд нь Арамайк, Турк хэлнүүдээс зээлдэн авч хэрэглэсэн үгнүүд байдаг. Ливаны Араб хэлний гарал үүслийн талаар Араб хэлний нэг аялгуу юу эсвэл Арамайк хэлнээс гаралтай, зээлдмэл Араб үгсийн сантай тусдаа хэл үү гэж одоо хүртэл маргасаар иржээ.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Энэ хэлээр хаана хэлэлцдэг вэ?

Ливан

People Talking

Хэлэлцэгчдийн тоо

5,500,000

Family Tree

Хэлний бүлэг

Афро-Ази

Семит

Төв Семит 

Араб

Левантин Араб 

Сонирхолтой баримтууд — Араб (Ливан)

  • Хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэг 'баярлалаа' нь Франц хэлнээс зээлдэн авч хэрэглэсэн 'merci' гэдэг үг.
  • Үгний төгсгөлийн 'a' нь 'е' гэж дуудагдана. Жишээ нь: شتاء (бороо) shete, харин албаны Араб хэлэнд shita.
  • Хоолойн угаар хэлэгдэх 'q' авиа нь 'glottal stop' болон солигддог. Стандарт Араб хэлний (قهوة)'кофе' эсвэл qahwa нь Ливан хэлэнд ’ahwe' болдог.

uTalk-тай 30 гаруй сая хэрэглэгчид шинэ хэлээр ярьж сурчээ

Treasure

Өдөр тутмын хэрэглээг багтаасан 60+сэдвүүд 2500 гаруй үг, хэллэгүүдтэй

Native Speakers

Ярианы дадлага хийж өөрийнхөө дуудлагыг унаган хэлтнийхтэй харьцуулаарай.

Games

Тоглоомд суурилсан сургалт сонирхол татам бас зугаатай