پیجین نیجریه‌ای بیاموزید

پیجین نیجریه‌ای را به صورت آنلاین و در موقعیت‌های کاربردی و واقعی بیاموزید! یادگیری ساده، سریع و آسان. با اطمینان پیجین نیجریه‌ای صحبت کنید.


درباره پیجین نیجریه‌ای

در نیجریه، کشوری با بیش از ۵۰۰ زبان، پیجین نیجریه به عنوان یک زبان رایج صحبت می‌شود. این زبان از انگلیسی گرفته شده است و کلمات آن تحت تأثیر زبان‌های پرتغالی و محلی نیجریه قرار گرفته است - این تأثیرات ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی در نیجریه متفاوت باشند، زیرا زبان‌های مختلفی در بخش‌های مختلف این کشور غالب هستند. اگرچه زمانی به این زبان به عنوان یک گویش نگاه می‌شد، اما اکنون همه نیجریه‌ای‌ها به طور یکسان با آن صحبت می‌کنند و تنها زبانی است که نیجریه را متحد کرده است. با این حال، موقعیت رسمی ندارد.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

کجاها صحبت می‌شود؟

نیجریه

People Talking

تعداد گویشوران

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

Family Tree

خانواده زبانی

کرئول

بر مبنای انگلیسی

اقیانوس اطلس

حقایق جالب — پیجین (نیجریه)

  • بیش از ۵۰۰ زبان در نیجریه صحبت می‌شود، اما پیجین به عنوان یک زبان مورد قبول همه در سراسر کشور صحبت می‌شود و به عنوان یک زبان رسمی شناخته شده است.
  • پیجین همچنین به عنوان انگلیسی شکسته یا فقط همان «شکسته» شناخته می‌شود.
  • «لطفاً» در این زبان abeg است که از عبارت انگلیسی  I beg (خواهش می‌کنم) آمده است.

بیش از ۳۰ میلیون نفر با کمک uTalk آموختن یک زبان جدید را شروع کرده‌اند

Treasure

بیش از ۲۵۰۰ کلمه و عبارت، در بیش از ۶۰ موضوع که شرایط روزمره را پوشش می‌دهند

Native Speakers

صحبت کردن را تمرین کنید و تلفظ خود را با گویشوران به زبان مادری مقایسه کنید

Games

یادگیری مبتنی بر بازی، هم جالب است و هم در ذهن می‌ماند