Học tiếng Pidgin Nigeria

Học tiếng Pidgin Nigeria trực tuyến qua những tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng. Tự tin khi nói tiếng Pidgin Nigeria. Học ngay với uTalk!


Về tiếng Pidgin Nigeria

Tiếng Nigerian Pidgin được nói như một ngôn ngữ chung ở Nigeria, đất nước có hơn 500 ngôn ngữ. Đây là một pigin tiếng Anh có vốn từ vựng bị ảnh hưởng từ tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ địa phương ở Nigeria - những ảnh hưởng này có thể bị thay đổi tùy theo từng khu vực ở Nigeria, cùng như các ngôn ngữ khác nhau chiếm ưu thế ở những vùng khác nhau. Mặc dù ngôn ngữ này từng bị coi là một phương ngữ thiếu uy tín, nhưng hiện nay tiếng Nigerian Pidgin đã được nói bởi tất cả người Nigeria và cũng là ngôn ngữ thống nhất duy nhất ở Nigeria. Tuy nhiên ngôn ngữ này lại ko có địa vị chính thức.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Nigeria

People Talking

Số người nói

30.000.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Tiếng Creole

Ngôn ngữ dựa trên tiếng anh

Ngôn ngữ Đại Tây Dương

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Pidgin Nigeria

  • Có hơn 500 ngôn ngữ được nói ở Nigeria, nhưng Pidgin được nói như ngôn ngữ chung trên cả đất nước, ở nơi này Pidgin được công nhận là ngôn ngữ chính thức. 
  • Ngôn ngữ Pidgin còn được gọi là tiếng Anh bị hỏng hoặc chỉ là "bị hỏng".
  • "Xin vui lòng" trong ngôn ngữ Pidgin của Nigeria là "abeg", được lấy từ tiếng Anh "I beg" có nghĩa là "Tôi xin"

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi