เรียนภาษาพิดจิน (ไนจีเรีย)

เรียนภาษาพิดจิน (ไนจีเรีย)ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาพิดจิน (ไนจีเรีย)ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาพิดจิน (ไนจีเรีย)

ภาษาไนจีเรียพิดจิน ถูกใช้เป็นภาษากลางในไนจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีภาษามากกว่า 500 ภาษา โดยเป็นภาษาอังกฤษแบบผสมที่ใช้สื่อสารอย่างกระชับและมีโครงสร้างง่ายๆ และผสมกับคำศัพท์ที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาโปรตุเกสและไนจีเรีย - ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคในแต่ท้องถิ่นของไนจีเรีย เนื่องจากถูกหลายภาษาครอบงำในส่วนต่างๆ ภาษานี้จึงเคยถูกมองว่าไม่ใช่ภาษาถิ่นที่มีเกียรตินัก แต่ตอนนี้ชาวไนจีเรียทุกคนก็พูดได้เหมือนกันและรวมเป็นภาษาเดียวของไนจีเรีย อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่มีสถานะอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ไนจีเรีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

30,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ครีโอล

อังกฤษ-เป็นรากฐาน

แอตแลนติก

เรื่องสนุกของภาษา — พิดจิน (ไนจีเรีย)

  • มีมากกว่า 500 ภาษาที่ใช้พูดในประเทศไนจีเรีย แต่ภาษาพิดจินใช้พูดเป็นภาษากลางทั่วทั้งประเทศ และได้รับการยอมรับเป็นภาษาราชการ
  • ภาษาพิดจินเรียกอีกอย่างว่า Broken English หรือสั้นๆว่า 'Broken'
  • 'ได้โปรด' ในภาษาพิดจินไนจีเรีย คือ 'abeg' มาจากภาษาอังกฤษ 'I beg' (ฉันขอร้อง)

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย