เรียนภาษาพิดจิน (ไนจีเรีย)

เรียนภาษาพิดจิน (ไนจีเรีย)ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาพิดจิน (ไนจีเรีย)ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาพิดจิน (ไนจีเรีย)

ภาษาไนจีเรียพิดจิน ถูกใช้เป็นภาษากลางในไนจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีภาษามากกว่า 500 ภาษา โดยเป็นภาษาอังกฤษแบบผสมที่ใช้สื่อสารอย่างกระชับและมีโครงสร้างง่ายๆ และผสมกับคำศัพท์ที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาโปรตุเกสและไนจีเรีย - ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคในแต่ท้องถิ่นของไนจีเรีย เนื่องจากถูกหลายภาษาครอบงำในส่วนต่างๆ ภาษานี้จึงเคยถูกมองว่าไม่ใช่ภาษาถิ่นที่มีเกียรตินัก แต่ตอนนี้ชาวไนจีเรียทุกคนก็พูดได้เหมือนกันและรวมเป็นภาษาเดียวของไนจีเรีย อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่มีสถานะอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ไนจีเรีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

30,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ครีโอล

อังกฤษ-เป็นรากฐาน

แอตแลนติก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — พิดจิน (ไนจีเรีย)

  • มีมากกว่า 500 ภาษาที่ใช้พูดในประเทศไนจีเรีย แต่ภาษาพิดจินใช้พูดเป็นภาษากลางทั่วทั้งประเทศ และได้รับการยอมรับเป็นภาษาราชการ
  • ภาษาพิดจินเรียกอีกอย่างว่า Broken English หรือสั้นๆว่า 'Broken'
  • 'ได้โปรด' ในภาษาพิดจินไนจีเรีย คือ 'abeg' มาจากภาษาอังกฤษ 'I beg' (ฉันขอร้อง)

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย