Научи пиджин (Нигерия)

Научи нигерийски пиджин с практични, реални ситуации! Говори нигерийски пиджин с увереност. Започни сега с uTalk!


За нигерийски пиджин

Нигерийският пиджин е език за комуникация (лингва франка) в Нигерия, страна, в която се говорят над 500 езика. Това е английски пиджин, чийто речник е бил повлиян от португалски и местни нигерийски езици. Поради разнообразните езикови влияния в различните географски райони, нигерийският пиджин има много различни диалекти. Въпреки че в миналото на езика се е гледало с пренебрежение, сега той се говори почти от всички нигерийци, дори без да има официален статут.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Къде се говори?

Нигерия

People Talking

Брой говорещи

30 000 000

Family Tree

Езиково семейство

Креолски

Базиран на английски

Атлантически

Забавни факти — Пиджин (Нигерия)

  • В Нигерия се говорят над 500 езика, но езикът пиджин се явява лингва франка за цялата страна, а и е признат за официален език.
  • Езикът пиджин е известен също и като "Broken English" (развален английски) или просто "Broken".
  • "Моля" на нигерийски пиджин е "abeg" от "I beg" (моля, умолявам) на английски.

uTalk е помогнал на повече от 30 милиона души да проговорят нов език

Treasure

Над 2500 думи и изрази, в 60+ теми обхващащи ежедневни ситуации

Native Speakers

Упражнявай се да говориш на езика и сравнявай произношението си с това на хора, за които е роден

Games

Ученето на базата на игри е забавно и интуитивно