Opi sinhalaa

Opi käytännön sinhalia arkielämän tilanteisiin! Yksinkertaista, nopeaa ja helppoa oppimista. Puhu sinhalia varmuudella. Aloita nyt uTalkin avulla!


Tietoa sinhalista

Sinhali tunnetaan myös nimillä singaleesi ja sinhala, ja sitä puhuu äidinkielenään enemmistö Sri Lankan väestöstä. Sillä on virallisen kielen asema yhdessä tamilin kanssa. Sinhalia vieraana kielenä puhuvia on noin 3 miljoonaa. Sen lähin sukulaiskieli on Malediiveilla puhuttu divehi. Siihen on lainattu ajan mittaan huomattavasti piirteitä tamilista. Sinhalin kirjoitetut ja puhutut muodot poikkeavat huomattavasti toisistaan esimerkiksi kieliopillisten piirteiden osalta.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Missä sitä puhutaan?

Sri Lanka

People Talking

Puhujien määrä

18 000 000

Family Tree

Kielikunta

Indoeurooppalaiset kielet

Indoiranilaiset kielet

Indoarjalaiset kielet

Hauskoja faktoja — Sinhala

  • Sinhalissa on täällä- ja tuolla-sanojen sijasta neljä sijaintiin viittaavaa sanaa, joiden merkitykset ovat 'täällä lähellä minua', 'tuolla lähellä sinua', 'tuolla lähellä tuota näkyvissä olevaa henkilöä' ja 'tuolla lähellä tuota näkymättömissä olevaa henkilöä'.
  • Sinhalissa on sanonta "Mitä hyötyä lampusta on sokealle?", jonka merkitys on "Älä anna muille hyödyttömiä asioita".
  • Sinhali on indoarjalainen kieli, ja se on siten sukua Pohjois-Intiassa puhutuille kielille; muut Etelä-Intiassa puhutut kielet kuuluvat dravidakieliin, eivätkä ne ole sukua sinhalille.

Jo yli 30 miljoonaa ihmistä on aloittanut uuden kielen oppimisen uTalkin avulla

Treasure

Yli 2 500 sanaa ja fraasia ja yli 60 aihetta, jotka kattavat arkielämän tilanteet

Native Speakers

Harjoittele puhumista ja vertaa ääntämystäsi äidinkielisiin puhujiin

Games

Peleihin perustuva oppiminen on hauskaa ja intuitiivista