เรียนภาษาสิงหล

เรียนภาษาสิงหลทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาสิงหลด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาสิงหล

ภาษาสิงหล หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Sinhalese หรือ Singhala เป็นภาษาที่หนึ่งที่พูดโดยประชากรส่วนใหญ่ของศรีลังกา ซึ่งมีสถานะทางการร่วมกับภาษาทมิฬ และยังมีอีก 3 ล้านคนที่พูดเป็นภาษาที่สอง ภาษาที่ใกล้เคียงที่สุดคือ Dhivehi หรือ ภาษามัลดีฟส์ เมื่อเวลาผ่านไปภาษาสิงหลได้ยืมคำมาจากภาษาทมิฬอย่างมากมาย โดยภาษาพูดกับภาษาเขียนนั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมาก รวมไปถึงความแตกต่างของคุณสมบัติทางไวยากรณ์ด้วย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ศรีลังกา

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

18,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

เรื่องสนุกของภาษา — สิงหล

  • ในภาษาภาษาไทยมีคำว่า 'ที่นี่' และ 'ที่นั่น' ส่วนในภาษาสิงหลมีคำสี่คำ: 'ที่นี่, ใกล้ฉัน', 'ที่นั่น, ใกล้กับคุณ', 'ที่นั่น, ใกล้กับบุคคลที่มองเห็นได้' และ 'ที่นั่น, ใกล้กับคนที่มองไม่เห็น'
  • มีวลีภาษาสิงหลที่ว่า 'ตะเกียงจะมีประโยชน์อะไรสำหรับคนตาบอด?' ซึ่งหมายความว่า อย่าให้สิ่งที่ไร้ประโยชน์แก่ผู้คน
  • ภาษาสิงหล เป็นภาษาอินโด-อารยัน ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับภาษาของอินเดียเหนือมากกว่าภาษาอินเดียใต้ที่อยู่ใกล้เคียงกันซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาดราวิเดียน

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย