เรียนภาษาสิงหล

เรียนภาษาสิงหลทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาสิงหลด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาสิงหล

ภาษาสิงหล หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Sinhalese หรือ Singhala เป็นภาษาที่หนึ่งที่พูดโดยประชากรส่วนใหญ่ของศรีลังกา ซึ่งมีสถานะทางการร่วมกับภาษาทมิฬ และยังมีอีก 3 ล้านคนที่พูดเป็นภาษาที่สอง ภาษาที่ใกล้เคียงที่สุดคือ Dhivehi หรือ ภาษามัลดีฟส์ เมื่อเวลาผ่านไปภาษาสิงหลได้ยืมคำมาจากภาษาทมิฬอย่างมากมาย โดยภาษาพูดกับภาษาเขียนนั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมาก รวมไปถึงความแตกต่างของคุณสมบัติทางไวยากรณ์ด้วย

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ศรีลังกา

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

18,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — สิงหล

  • ในภาษาภาษาไทยมีคำว่า 'ที่นี่' และ 'ที่นั่น' ส่วนในภาษาสิงหลมีคำสี่คำ: 'ที่นี่, ใกล้ฉัน', 'ที่นั่น, ใกล้กับคุณ', 'ที่นั่น, ใกล้กับบุคคลที่มองเห็นได้' และ 'ที่นั่น, ใกล้กับคนที่มองไม่เห็น'
  • มีวลีภาษาสิงหลที่ว่า 'ตะเกียงจะมีประโยชน์อะไรสำหรับคนตาบอด?' ซึ่งหมายความว่า อย่าให้สิ่งที่ไร้ประโยชน์แก่ผู้คน
  • ภาษาสิงหล เป็นภาษาอินโด-อารยัน ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับภาษาของอินเดียเหนือมากกว่าภาษาอินเดียใต้ที่อยู่ใกล้เคียงกันซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาดราวิเดียน

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย