Học tiếng Sinhala

Học tiếng Sinhala trực tuyến qua những tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng. Tự tin khi nói tiếng Sinhala. Hãy bắt đầu học ngay với uTalk!


Về tiếng Sinhala

Tiếng Sinhala, còn được gọi là Sinhalese hay Singhala, được nói như ngôn ngữ thứ nhất của phần lớn dân số ở Sri Lanka, nơi tiếng Sinhala là một trong hai ngôn ngữ chính thức cùng với tiếng Tamil. Ngoài ra, có 3 triệu người nói ngôn ngữ này như ngôn ngữ thứ hai. Họ hàng gần nhất của tiếng Shinala là tiếng Dhivehi, hoặc Maldivia. Theo thời gian, nó đã mượn nhiều từ từ tiếng Tamil. Hình thái viết và nói của tiếng Sinhala khác nhau đáng kể, bao gồm các điểm ngữ pháp khác nhau.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Sri Lanka

People Talking

Số người nói

18.000.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Ấn-Âu

Ngữ tộc Ấn-Iran

Ngữ chi Indo-Arya

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Sinhala

  • Tiếng Việt có từ "ở đây" và "ở đó" những tiếng Sinhala có đến bốn từ: "ở đây,gần với tôi", "ở đó, gần với bạn", "ở đó, gần với người có thể nhìn thấy", "ở đó, gần với người bạn không thể nhìn thấy".
  • Có câu thành ngữ tiếng Sinhala "Dùng đèn cho người mù" có nghĩa là đừng làm những điều vô ích cho người khác.
  • Tiếng Sinhala là một ngôn ngữ Ấn-Arya do đó nó có liên quan đến các ngôn ngữ Bắc Ấn Độ hơn là các ngôn ngữ Nam Ấn Độ lân cận, và ngôn ngữ này thuộc hệ ngôn ngữ Dravida.

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi