Lær singalesisk

Lær singalesisk på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk singalesisk med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om singalesisk

Singalesisk, også kjent som singhala, blir brukt som førstespråk av majoriteten av befolkningen i Sri Lanka. Språket har offisiell status i landet på lik linje med tamilsk. Det er ytterligere 3 millioner mennesker som bruker språket som andrespråk. Språket er nærmest beslektet med dhivehi. Singalesisk har over tid tilføyd mye i språket fra tamilsk. Den skriftlige og muntlige versjonen av singalesisk er svært forskjellige, og har faktisk forskjellige grammatiske trekk. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Sri Lanka

People Talking

Antall talere

18 000 000

Family Tree

Språkfamilie

Indoeuropeiske

Indoiransk

Indoarisk

Morsomme fakta — Singalesisk

  • Hvor vi på norsk har 'her' og 'der', så har singalesisk fire ord: 'her, nærme meg', 'der, nærme deg', 'der, nærme den personen vi kan se', og 'der, nærme den personen vi ikke kan se'. 
  • Det finnes et uttrykk på singalesisk som går som følger, 'Hva slags nytte har en lampe for en blind mann?', som betyr at man ikke skal gi unyttige ting til folk. 
  • Singalesisk er et indoarisk språk, og er derfor beslektet med språkene i Nord-India, fremfor nabospråkene i Sør-India, som tilhører den dravidiske språkfamilien. 

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt