Leer Zwitserduits

Leer Zwitserduits online met situaties uit het dagelijks leven! Eenvoudig, snel en gemakkelijk leren! Spreek Zwitserduits met zelfvertrouwen. Begin nu met uTalk!


Over Zwitserduits

Het Zwitserduits is toe te schrijven aan de vele Duitse dialecten die in Zwitserland worden gesproken. uTalk hanteert het dialect uit Bern, wat vrij goed wordt begrepen door het gehele Zwitserduitse deel van Zwitserland, maar andere Zwitserduitse dialecten kunnen per regio en zelfs per dorp enorm verschillen. Zwitserduits wordt door ongeveer 5 miljoen Zwitsers gesproken, wat bijna tweederde van de bevolking is. De taal wordt veelvuldig in het dagelijks leven gebruikt en in alle sociale situaties. Op school krijgen de kinderen ook les in Standaard-Zwitserduits, wat vaker in geschreven vorm is dan het Zwitserduits. De twee dialecten zijn niet wederzijds verstaanbaar.    

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Waar wordt het gesproken?

Zwitserland 

People Talking

Aantal sprekers

5.000.000

Family Tree

Taalfamilie

Indo-Europees

Germaans

West-Germaans

Pretfeiten — Zwitserduits

  • Er zijn veel leenwoorden uit het Frans, inclusief 'merci' voor 'dank je wel'.
  • Een van de moeilijkste woorden voor buitenlanders om uit te spreken is het woord 'Chuchichäschtli' (keukenkastje), omdat het drie harde 'ch' klanken heeft. 
  • Als je Zwitserduitsers hoort praten over 'Ausland', hebben ze het over het buitenland. 

Meer dan 30 miljoen mensen zijn begonnen met het spreken van een nieuwe taal met uTalk

Treasure

Meer dan 2500 woorden en zinnen over meer dan 60 onderwerpen die dagelijkse situaties behandelen.

Native Speakers

Oefen met spreken en vergelijk je uitspraak met die van de moedertaalsprekers. 

Games

Op spellen gebaseerd leren is leuk en intuïtief.