เรียนภาษาเยอรมันสวิส

เรียนภาษาเยอรมันสวิสทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเยอรมันสวิสด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเยอรมันสวิส

ภาษาเยอรมันสวิส หมายถึง ภาษาเยอรมันสำเนียงท้องถิ่นต่างๆที่พูดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย uTalk สอนภาษาท้องถิ่นเบิร์น ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีในบริเวณที่ใช้ภาษาเยอรมันสวิสของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่ภาษาเยอรมันสวิสอื่นๆ อาจมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างภูมิภาคหรือแม้แต่ในหมู่บ้าน ภาษาเยอรมันสวิสพูดโดยชาวสวิสประมาณ 5 ล้านคน - คือเกือบสองในสามของประชากร และเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่างๆทางสังคม โดยที่โรงเรียนเด็กๆ จะได้รับการสอนภาษาเยอรมันสวิสมาตรฐาน ที่ใช้สำหรับการเขียนโดยทั่วไปมากกว่าภาษาเยอรมันสวิส ซึ่งทั้งสองภาษาไม่สามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ 

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

สวิตเซอร์แลนด์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

5,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เจอร์แมนิก

เจอร์แมนิกตะวันตก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — เยอรมันสวิส

  • มีคำมากมายที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศส รวมถึงคำว่า 'merci' สำหรับคำว่า 'ขอบคุณ'
  • คำศัพท์ที่ยากที่สุดคำหนึ่งสำหรับชาวต่างชาติคือ Chuchichäschtli - 'ตู้เก็บของในครัว' ซึ่งมีเสียง 'ch' ที่ออกเสียงยากถึงสามครั้ง
  • หากคุณได้ยินภาษาเยอรมันสวิสกล่าวถึงสถานที่ที่เรียกว่า 'Ausland', นั่นหมายถึงว่าทุกที่ที่ไหนก็ได้ ที่ไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย