เรียนภาษาเยอรมันสวิส

เรียนภาษาเยอรมันสวิสทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเยอรมันสวิสด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเยอรมันสวิส

ภาษาเยอรมันสวิส หมายถึง ภาษาเยอรมันสำเนียงท้องถิ่นต่างๆที่พูดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย uTalk สอนภาษาท้องถิ่นเบิร์น ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีในบริเวณที่ใช้ภาษาเยอรมันสวิสของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่ภาษาเยอรมันสวิสอื่นๆ อาจมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างภูมิภาคหรือแม้แต่ในหมู่บ้าน ภาษาเยอรมันสวิสพูดโดยชาวสวิสประมาณ 5 ล้านคน - คือเกือบสองในสามของประชากร และเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่างๆทางสังคม โดยที่โรงเรียนเด็กๆ จะได้รับการสอนภาษาเยอรมันสวิสมาตรฐาน ที่ใช้สำหรับการเขียนโดยทั่วไปมากกว่าภาษาเยอรมันสวิส ซึ่งทั้งสองภาษาไม่สามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

สวิตเซอร์แลนด์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

5,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เจอร์แมนิก

เจอร์แมนิกตะวันตก

เรื่องสนุกของภาษา — เยอรมันสวิส

  • มีคำมากมายที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศส รวมถึงคำว่า 'merci' สำหรับคำว่า 'ขอบคุณ'
  • คำศัพท์ที่ยากที่สุดคำหนึ่งสำหรับชาวต่างชาติคือ Chuchichäschtli - 'ตู้เก็บของในครัว' ซึ่งมีเสียง 'ch' ที่ออกเสียงยากถึงสามครั้ง
  • หากคุณได้ยินภาษาเยอรมันสวิสกล่าวถึงสถานที่ที่เรียกว่า 'Ausland', นั่นหมายถึงว่าทุกที่ที่ไหนก็ได้ ที่ไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย