Leer Schots-Gaelisch

Leer Schots-Gaelisch met situaties uit het dagelijks leven! Eenvoudig, snel en gemakkelijk! Spreek Schots-Gaelisch met zelfvertrouwen. Begin nu met uTalk!


Over Schots-Gaelisch

Schots-Gaelisch is een andere taal dan het Schots. Aangenomen wordt dat het door kolonisten vanuit Ierland werd meegenomen rond 500 na Christus. De Ieren stichtten een Gaelisch koninkrijk aan de westkust van Schotland, de streek die tegenwoordig Argyll heet. Het beleefde zijn hoogtepunt in Schotland in 1100 na Christus en werd door de Koningen van Schotland gesproken. Na de 17e eeuw nam het gebruik van de taal af, nadat anti-Gaelisch wetten werden uitgevaardigd. Tegenwoordig is er een taalontwikkelingscentrum dat het behouden van de taal tot taak heeft. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Waar wordt het gesproken?

Verenigd Koninkrijk

People Talking

Aantal sprekers

57.000

Family Tree

Taalfamilie

Indo-Europees

Keltisch

Goidelisch

Pretfeiten — Schots-Gaelisch

  • Er bestaat geen werkwoord voor hebben. Een Schots-Gaelisch spreker zou zeggen 'Twee zonen zijn van mij' in plaats van 'Ik heb twee zonen': Tha dithis mhac agam.
  • Er is een Schotse uitdrukking dat zegt 'er bestaat geen overstroming die niet verdwijnt' - chan eil tuil air nach tig traoghadh.
  • Het Engelse woord 'slogan' komt van het Schots-Gaelische woord 'sluagh-ghairm', dat 'strijdkreet' betekent!
  • In het Schots-Gaelisch komt het werkwoord meestal eerst, daarna de persoonsvorm en daarna het zelfstandig naamwoord. De zin 'Jan at brood' zou bijvoorbeeld 'at Jan brood' worden.
  • Het woord 'whisky' komt uit het Schotse 'uisge beatha', dat 'water van het leven' betekent.

Meer dan 30 miljoen mensen zijn begonnen met het spreken van een nieuwe taal met uTalk

Treasure

Meer dan 2500 woorden en zinnen over meer dan 60 onderwerpen die dagelijkse situaties behandelen.

Native Speakers

Oefen met spreken en vergelijk je uitspraak met die van de moedertaalsprekers. 

Games

Op spellen gebaseerd leren is leuk en intuïtief.