เรียนภาษาสกอตส์กาลิก

เรียนภาษาสกอตส์กาลิกทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาสกอตส์กาลิกด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาสกอตส์กาลิก

ภาษาสกอตส์กาลิก เป็นภาษาที่แตกต่างจากภาษาสก็อตส์ และเชื่อกันว่าถูกนำเข้ามาในสกอตแลนด์โดยผู้ที่ย้ายมาตั้งรกรากจากไอร์แลนด์ เมื่อประมาณ 500 ปีหลังคริสตกาล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรกาลิกบนชายฝั่งตะวันตกของสกอตแลนด์ ซึ่งก็คือบริเวณอาร์ไจล์ (Argyll)ในปัจจุบัน ภาษาสกอตส์กาลิกมีอิทธิพลสูงสุดในสกอตแลนด์ในปี ค.ศ.1100 โดยเป็นภาษาพูดของกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ และตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เมื่อมีการผ่านกฎหมายต่อต้านกาลิก จึงถูกลดบทบาทลงมา ในขณะนี้มีหน่วยงานพัฒนาด้านภาษาในประเทศที่เข้ามารับผิดชอบในการอนุรักษ์ภาษาสกอตส์กาลิก

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

สหราชอาณาจักร

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

57,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เคลติก

กอยเดลิก

เรื่องสนุกของภาษา — สกอตส์กาลิก

  • ในภาษากาลิกไม่มีคำกริยาว่า 'มี' - ผู้ใช้ภาษากาลิกจะพูดปว่า, 'ลูกชายสองคนอยู่กับฉัน' เพื่อสื่อว่า 'ฉันมีลูกชายสองคน': Tha dithis mhac agam
  • มีคำกล่าวภาษากาลิกที่ว่า: 'ไม่มีน้ำท่วมใดที่จะไม่บรรเทาลง' - chan eil tuil air nach tig traoghadh
  • มีคำสโลแกนภาษาอังกฤษที่มาจากภาษาสกอตส์กาลิก คือ 'sluagh-ghairm', ซึ่งแปลว่า 'battle cry'!
  • ในภาษาสกอตส์กาลิก คำกริยามักจะมาก่อนประธาน แล้วตามด้วยกรรม ตัวอย่างเช่น ประโยค 'Jack ate bread' (แจ็คกินขนมปัง) เมื่อเรียงตามนี้จะได้เป็น 'ate Jack bread' (กินแจ็คขนมปัง)
  • คำว่า 'whisky' (เหล้าวิสกี้) มาจากภาษากาลิกว่า uisge beatha, แปลว่า 'น้ำแห่งชีวิต'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย