گائلی اسکاتلندی بیاموزید

گائلی اسکاتلندی را به صورت آنلاین و در موقعیت‌های کاربردی و واقعی بیاموزید! یادگیری ساده، سریع و آسان. با اطمینان گائلی اسکاتلندی صحبت کنید.


درباره گائلی اسکاتلندی

زبان گالیکی اسکاتلندی یک زبان متمایز از اسکاتلندی است و اعتقاد بر این است که توسط مهاجرانی از ایرلند در حدود سال ۵۰۰ پس از میلاد به اسکاتلند آورده شده است که یک حکومت پادشاهی را در ساحل غربی اسکاتلند در منطقه آرگیل امروزی تأسیس کردند. در سال ۱۱۰۰ پس از میلاد به اوج نفوذ خود در اسکاتلند رسید و توسط پادشاهان اسکاتلند صحبت می‌شد. از قرن هفدهم که قوانین ضد گائلی تصویب شد، نفوذ آن کاهش یافت. اکنون یک نهاد در این کشور وجود دارد که وظیفه پاسداری از آن زبان را بر عهده دارد.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

کجاها صحبت می‌شود؟

انگلستان

People Talking

تعداد گویشوران

۵۷٬۰۰۰

Family Tree

خانواده زبانی

هند و اروپایی

سلتی

گودلی

حقایق جالب — گیلی اسکاتلندی

  • فعل «داشتن» در زبان گالیکی وجود ندارد و برای مثال آنها می‌گویند Tha dithis mhac agam یعنی «دو پسر در من هستند» به معنای «دو پسر دارم».
  • یک ضرب المثل گالیکی می‌گوید: «سیلی نیست که فروکش نکند» - chan eil tuil air nach tig traoghadh.
  • زبان انگلیسی کلمه شعار (slogan) را از عبارت 'sluagh-ghairm' گالیکی اسکاتلندی گرفته است که به معنای «فریاد جنگی» است!
  • در زبان گالیکی اسکاتلندی، معمولاً اول فعل، سپس فاعل و سپس مفعول می‌آید. به عنوان مثال، جمله «جک نان خورد» از ترتیب «خورد جک نان» پیروی می‌کند.
  • کلمه «ویسکی» از کلمه گالیکی uisge beatha گرفته شده است که به معنای «آب حیات» است.

بیش از ۳۰ میلیون نفر با کمک uTalk آموختن یک زبان جدید را شروع کرده‌اند

Treasure

بیش از ۲۵۰۰ کلمه و عبارت، در بیش از ۶۰ موضوع که شرایط روزمره را پوشش می‌دهند

Native Speakers

صحبت کردن را تمرین کنید و تلفظ خود را با گویشوران به زبان مادری مقایسه کنید

Games

یادگیری مبتنی بر بازی، هم جالب است و هم در ذهن می‌ماند