Lær tamazight (rifisk)

Lær tamazight (rifisk) online med praktiske og realistiske eksempler!Enkel og rask læring. Snakk tamazight språket med god selvtillit. Kom i gang med uTalk nå!


Om tamazight (rifisk)

Rifisk er en av de tre mest utbredte språkene blant berbiske eller tamazight, og blir brukt av Marokko sin urbefolkning. De berbiske språkene har sin opprinnelse i Nord- Afrika, og blir primært brukt i hjemmet eller mer hverdagslige situasjoner. Språket har tradisjonelt sett blitt benyttet mer som et muntlig språk enn som et skriftspråk. Til tross for at de berbiske språkene er nært beslektet med hverandre, har de for det meste ikke gjensidig forståelse. Rifisk, også kjent som tarifijt er mest utbredt i Riffjellene som ligger nord i Marokko, men språket brukes også i noen deler Algerie samt av noen immigranter i Vest-Europa. Språket har blitt sterkt påvirket av arabisk, men har også noen innflytelser fra spansk og fransk. uTalk har benyttet seg av talere fra Riffjellene i Marokko.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Marokko

Algerie

People Talking

Antall talere

1 700 000

Family Tree

Språkfamilie

Amazigh

Berbisk

Afroasiatiske

Morsomme fakta — Berbisk (Tarifit)

  • Noen av skiltene i Marokko bruker faktisk tre forskjellige alfabeter: det latinske alfabetet, det arabiske og tifinagh som er det offisielle berbiske alfabetet.
  • På tarifijt er ordet for ‘Gud‘- “Bu-Itran”. Direkte oversatt betyr det “den som eier stjernene”.
  • Jenter og kvinner kan noen ganger bli kalt for ‘småfugl‘- ‘qubiht’, dette er et vanlig kjælenavn.
  • Det er et tegn på respekt hvis man kaller eldre fremmede for ‘tante‘ - ‘khatchi eller ‘onkel ‘ - ‘ɛizzi’.
  • De tre hoved dialektene av berbisk eller tamazight er tarifijt, tamazight og tasjelhijt. For å gjøre det enda mer forvirrende så er tamazight ikke bare navnet på en språkfamilie, men også navnet på et av språkene.
  • Standard marokkansk amazigh som er et av de offisielle språkene i Marokko inneholder flere trekk fra tarifijt, tamazight og tasjelhijt.
  • Berbere er også kjent under navnet ‘Imazighen’ (flertall) eller ‘Amazigh’ (entall), som betyr ‘de frie‘.

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt