Lær estisk

Lær estisk på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk estisk språk med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om estisk

Estland er hjem til rundt 900 000 estlandsktalere, også kjent som 'eesti keel'. Det er omtrent 100 000 estlandsktalere til som bor utenfor Estland. Språket er veldig nærme finsk, de som snakker finsk eller estlandsk kan stort sett forstå hverandre. Det er ikke nært beslektet til de germanske, slaviske eller baltiske nabospråkene som russisk, tysk og latvisk. Et kjennetrekk ved estlandsk og finsk er at de ikke har grammatisk kjønn - bare et ord som brukes for både 'han' og 'hun'.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Estland

People Talking

Antall talere

1 000 000

Family Tree

Språkfamilie

Uralsk

Finsk

Morsomme fakta — Estisk

  • Mange synes finsk og estlandsk høres veldig likt ut og blander de to språkene sammen. Men det er blant annet forskjell imellom de to språkene når det gjelder bruken av vokaler, estlandsk bruker ü og üü, mens finsk bruker y og yy.
  • Selv om språket ikke er en del av den germanske språkfamilien, så stammer nesten en tredjedel av det estlandske ordforrådet fra tysk - for eksempel så kan det estlandske ordet for glass, klaas, spores tilbake til det tyske ordet glas.
  • Estlandsk bruker kasus i sin grammatikk, de har hele 14 stykker!

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt