เรียนภาษาเอสโตเนีย

เรียนภาษาเอสโตเนียทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเอสโตเนียด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเอสโตเนีย

ประเทศเอสโตเนียเป็นที่อยู่อาศัยของผู้พูดภาษาเอสโตเนียประมาณ 900,000 คน หรือที่เรียกกันว่า 'eesti keel' และอีกหลายแสนที่คนอาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยมีความใกล้เคียงกับภาษาฟินแลนด์เป็นอย่างมาก และส่วนใหญ่แล้วผู้พูดภาษาเหล่านี้สามารถเข้าใจกันได้ดี ภาษาเอสโตเนียไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มภาษาสลาวิก, เจอร์แมนิกหรือบอลติกเช่น ภาษารัสเซีย, เยอรมันและลัตเวีย ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเลย คุณลักษณะที่โดดเด่นของภาษาเอสโตเนียและฟินแลนด์คือ ไม่มีเพศทางไวยากรณ์ - ใช้คำเพียงคำเดียวสำหรับทั้ง 'เขา' และ 'เธอ'

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เอสโตเนีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

1,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อูราลิก

ฟินนิก

เรื่องสนุกของภาษา — เอสโตเนีย

  • หลายๆคนสับสนระหว่างภาษาฟินแลนด์ และภาษาเอสโตเนีย แต่พวกเขาแยกกันใช้สระ เช่น ภาษาเอสโตเนียใช้ ü และ üü แทนภาษาฟินแลนด์ที่ใช้ y และ yy
  • ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ภาษาตระกูลเจอร์มานิก แต่หนึ่งในสามของคำศัพท์ภาษาเอสโตเนียมาจากภาษาเยอรมัน - ยกตัวอย่างเช่น, คำว่า แก้ว คือคำว่า klaas มาจากภาษาเยอรมันว่า glas
  • ภาษาเอสโตเนียมีหลักแกรมมาร์ที่น่าพิศวงถึง 14 รูปแบบเลยทีเดียว!
  •  

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย