Učte sa latinčinu

Učte sa latinčinu online v situáciách zo skutočného života! Jednoducho, rýchlo a ľahko. Hovorte latinsky s dôverou. Začnite teraz s uTalk!


O latinčine

Latinčina bola jazyk, ktorým hovorili Rimania naprieč bývalou Rímskou ríšou. Je koreňom mnohých európskych jazykov a latinské pojmy sa bežne používajú v medicíne, vede, práve a biológii. Hovorená klasická latinčina v tejto aplikácii bola nahraná absolventmi britskej Oxfordskej univerzity na základe historických dôkazov o tom, ako bola niekedy hovorená. Oni tiež predstavili moderné slová v latinčine ako lietadlo 'aeria navis', ktoré sa prekladá ako vzdušná loď.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde sa jazykom hovorí?

Vatikáne

People Talking

Počet hovorcov

Nepoužiteľný

Family Tree

Jazyková rodina

Indoeurópska

Italické jazyky

Zábavné fakty — Latinčina

  • Slová, ktoré pochádzajúce z latinčiny, zahŕňajú napríklad "eg", ktoré je skratka pre "exempli gratia" - napríklad, "atď." "et cetera" pre 'a tak ďalej', "vice versa" pre 'naopak'.
  • Bankomaty vo Vatikáne zobrazujú latinské slová "deductio ex pecunia" - dostupné na výber hotovosti.
  • "Mám vlka za ušami", auribus teneo lupum- bolo populárne hovoriť v starovekom Ríme popisovať zložitú situáciu.
  • Rímsky číselný systém (I = 1, II = 2, III = 3, IV = 4 atď.) sa stále používa.

Viac ako 30 miliónov ľudí začalo hovoriť novým jazykom vďaka uTalk

Treasure

Viac ako 2500 slov a fráz, cez 60+ tém pokrývajúcich každodenné situácie

Native Speakers

Praktizujte a porovnajte svoju výslovnosť s rodenými hovorcami

Games

Učenie hrou je zábavné a intuitívne