Lär dig latin

Lär dig latin online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala latin med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om latin

Latin var det språk som romarna talade i det forna romarriket. Det är roten till många europeiska språk och latinska termer används ofta inom medicin, vetenskap, juridik och biologi. I denna app står två akademiker från Oxford University för den muntliga delen, och uttalet är baserat på historiska källor som vittnar om hur det talades. Appen ger även förslag på hur moderna ord på latin skulle kunna skapas, som "aeria navis" (flygplan), som översätts med "luftburet skepp".

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Vatikanstaten

People Talking

Antal talare

Inte tillämpbar

Family Tree

Språkfamilj

Indoeuropeiska

Italiska

Roliga fakta — Latin

  • Ord som kommer från latin inkluderar t.ex. "eg" som är en förkortning av "exempli gratia" (till exempel), "etc" för "et cetera" (och så vidare) och "vice versa" – med ombytta positioner.
  • På uttagsautomater i Vatikanstaten står de latinska orden "deductio ex pecunia" – tillgänglig för kontantuttag.
  • "Auribus teneo lupum" (jag håller en varg i öronen), var ett populärt ordspråk i antikens Rom för att beskriva en knepig situation.
  • Det romerska siffersystemet (I = 1, II = 2, III = 3, IV = 4 etc.) används fortfarande.

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv